Ponad 7400 dzieci będzie uczęszczało do przedszkoli stołecznych – rodzice są zapraszani do podpisywania umów

To, co jeszcze trzy lata temu było w Wilnie wyzwaniem, w tym roku jest realnością – od września do wileńskich przedszkoli zacznie uczęszczać 7,4 tyś. dzieci – wszystkie, które oczekiwały w kolejce na przyjęcie. W dniach od 18 do 30 kwietnia odbyła się pierwsza rekrutacja do grup w przedszkolach, w chwili obecnej jest wolnych ok. 800 miejsc. Do 31 maja br. rodzice, którzy otrzymali potwierdzenie powinni w przedszkolach podpisać umowy.

„W ciągu trzech lat dofinansowanie w sferze edukacji zostało zwiększone – od 200 do 300 milionów Euro. Te środki umożliwią poprawę infrastruktury oświatowej, podniesienie  wynagrodzenia, pomogą również zwiększyć liczbę nauczycieli i zapewnią dodatkowe dofinansowanie na potrzeby przedszkoli i szkół. Cieszę się, że to pomaga to stworzyć lepsze środowisko oświaty naszym najmłodszym mieszkańcom stolicy„ – powiedziała Edita Tamošiūnaitė, zastępca mera stolicy.

O otrzymanym miejscu w przedszkolu rodzice zostaną poinformowani za pośrednictwem SMS-a i/lub poczty mailowej, której adres rodzice podali podczas rejestracji. Do którego konkretnie, dowiedzą się po zalogowaniu w systemie internetowym https://svietimas.vilnius.lt/.

Rodzice lub opiekunowie dziecka proszeni są o przybycie do wyznaczonego przedszkola do 31 maja za pisemnym potwierdzeniem, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola i przedstawią następujące niezbędne dokumenty: kopię aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o pracy rodziców potwierdzające, że w deklaracji zarobków klasy A miejsce zamieszkania jest miasto Wilno (Samorząd miasta).

Jeśli w wyznaczonym terminie z uzasadnionych przyczyn (choroba, podróż) rodzice nie mogą przybyć do przedszkola, powinni oni zawiadomić o tym administrację placówki (drogą elektroniczną lub pocztą poleconą). Data złożenia dokumentów musi być zatwierdzona z dyrektorem placówki, ale nie później niż do 31 maja br. Jeżeli obowiązki te nie zostaną wypełnione, umowa o przyjęcie do przedszkola nie zostanie zwarta i trzeba będzie na nowo się rejestrować.

W chwili obecnej w placówkach oświatowych zostało jeszcze ok. 800 wolnych miejsc, dlatego rodzice jeszcze mogą się ubiegać o wolne miejsce w przedszkolach. Tu można zobaczyć, gdzie jeszcze zostały wolne miejsca. Rodzice, którzy nie otrzymali potwierdzenia o przyjęciu do przedszkola i którzy nadal czekają na przyjęcie proszeni są o sprawdzenie listy wolnych miejsc w placówkach, o ocenę możliwości i odpowiednie skoregowanie wniosku.

Dzięki sprawnemu zarządzaniu środkami Samorząd już drugi rok z rzędu przeznacza dodatkowe środki z budżetu na potrzeby przedszkoli i szkół: w tym roku na każde przedszkole jest przeznaczone po 63 Euro, a na każdego ucznia – 53 Euro. W ubiegłym roku Samorząd przyznał 2,2 milionów Euro na zwiększenie wynagrodzeń pedagogów w przedszkolach w Wilnie. Od wiosny 2017 r. ponad 1800 wychowawców w stolicy otrzymuje o 150 Euro więcej niż poprzednio. Liczba wychowawców rośnie, ponieważ więcej wychowawców – więcej uwagi dzieciom!

Ważne: po dniu 31 maja, gdy będzie wiadomo, ilu rodziców nie podpisało umów, miejsca te zostaną przeznaczone kolejnym oczekującym. Przypominamy, iż w poprzednim roku do miesiąca grudnia ok. 14 tyś. dzieci otrzymało miejsca w przedszkolach, z których tylko 10 tyś. rodziców podpisało umowy.

Więcej informacji jest dostępnej pod numerem 1664 lub drogą mailową – [email protected].