Zmiany w rozkładzie zbiórki odpadów w stolicy

Od 1 maja w Wilnie, po zmianach zbiórki i utylizacji odpadów, w obszarach usługowych oraz zmianie przewoźników zmienia się rozkład zbiórki odpadów.

Chociaż większość mieszkańców już zostało poinformowanych o zmianach rozkładu przez przewoźników, spółka „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) uprzejmie prosi mieszkańców miasta zapoznać się z nowym rozkładem na stronie www.atliekuadministratorius.lt w zakładce „Atliekų išvežimo grafikai“.

Na tej stronie każdy może znaleźć informacje o tym, kto i kiedy zajmuje się odpadami po podaniu adresu zamieszkania lub numeru konteneru. O zmianach trzeba poinformować VASA pod numerem 1895 lub drogą mailową (rinkliava@sivasa.lt) lub przybyć do Wydziału obsługi klienta (ul. Smolensko 5).

„Pracujemy elastycznie i uwzględniamy potrzeby naszych klientów – jeśli mieszkańcy chcą zmienić częstotliwość wywozu odpadów lub dni, to zawsze mogą nas o tym poinformować, a VASA z kolei będzie koordynować to, żeby wyznaczony przewoźnik wziął pod uwagę potrzeby mieszkańców i, jeśli jest możliwość, dostosuje się do nich“, – twierdzi dyrektor „VASA“ Rimantas Juknevičius.

Od maja usługi zbiórki i transportu mieszanych odpadów komunalnych świadczą w Wilnie trzy spółki: UAB „VSA Vilnius“, UAB „Ecoservice“oraz UAB „Ekonovus“, a samo miasto podzielone jest na pięć stref zbiórki odpadów. Zarówno renowacja infrastruktury, jak i zmieniony porządek zapłaty za odpady zapewnią czystość i porządek w mieście.

Zmiany w procedurze zbiórki i utylizacji odpadów zmieniły również system płatności. Nowa opłata będzie składać się z części stałej i zmiennej. Część stała jest przeznaczona do utrzymania całego systemu odpadów, a wielkość opłaty zależy od przestrzeni. Część zmienna będzie obliczana na podstawie średniej akumulacji odpadów w mieście. Od 1 stycznia 2019 r. zmienna będzie zależeć od konkretnej ilości odpadów. Według wstępnych obliczeń, największa część usług utylizacji odpadów mieszkańcom stolicy będzie kosztowała mniej.

Powiadomienia o płatnościach za świadczone usługi gospodarki odpadami komunalnymi od 1 maja mieszkańcy już otrzymają nie od przewoźnika odpadów, spółki osobowej czy administratora budynku, ale już od VASA. Pierwsze powiadomienia o płatnościach za rok 2018 mieszkańcy otrzymają w maju bądź w czerwcu. W powiadomieniach będzie wskazana wysokość lokalnej opłaty, obliczonej za osiem miesięcy bieżącego roku. Opłatę można uiścić za kwartał lub za pełny okres rozliczeniowy.

Informacja o dokładnym rozkładzie wywozu odpadów, do której strefy został dodany budynek mieszkalny, kto będzie odpowiedzialny za zbiórkę odpadów, utrzymanie czystości lub informacja o wstępnej wielkości opłaty jest podana na stronie www.atliekuadministratorius.lt.