Zmiany w systemie utylizacji odpadów: większość zapłaci mniej

W Wilnie rozpoczyna się restrukturyzacja systemu zbiórki i utylizacji odpadów. Od 1 maja startuje pierwszy etap reformy, podczas którego usługi większości ludności będą tańsze, a rachunki otrzymają ci, którzy dotychczas ich nie otrzymali. Tymczasem przewoźnicy rozpoczną pracę w oddzielnych obszarach miasta i będą odpowiedzialni za czystość i porządek.

Wicemer miasta Linas Kvedaravičius oświadcza, że chociaż spółka gospodarki odpadami komunalnymi „Vilniaus atliekų sistemos administratorius” (VASA) przejmuje administrację systemu, sami mieszkańcy nie muszą nic robić: VASA wkrótce wyśle zawiadomienia z informacjami o płatnościach.

„Najważniejsza wiadomość mieszkańcom: dla większości usługa wywozu śmieci stanieje, ponieważ Samorząd miasta Wilna po raz pierwszy reprezentowała potrzeby mieszkańców miasta i tym sposobem wywalczyła prawo o niższe koszty niż dotychczas wspólnoty czy administratorzy. Bowiem wchodzi w życie zasada „wszyscy korzystają, wszyscy płacą“. Dotychczas mniej więcej 1/3 mieszkańców miasta korzystała z usługi wywozu śmieci nielegalnie – wyrzucali swoje śmieci u sąsiadów lub w mieście, jednak za to nie płacili. Co znaczy, że musieli za nich płacić uczciwi płatnicy. Teraz takie praktyki się skończą” – twierdzi wicemer miasta Wilna.

Wilno zostanie podzielone na 5 stref, za które będą odpowiedzialni konkretni przewoźnicy, dlatego znikną tzw. „szare strefy“, które obsługują różni przewoźnicy, chociaż porządku w nich nie ma.

Rimantas Juknevičius, dyrektor spółki „Vilniaus atliekų sistemos administratorius” (VASA), która zarządza nowym systemem, twierdzi, że zmiany były nieuniknione, ponieważ poprzedni system nie zadowalał mieszkańców Wilna.

„Wyobraźcie sobie, że w największym mieście w kraju prawie co trzeci mieszkaniec nie płacił za utylizację odpadów. W ten sposób mieszkańcy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami musieli pokryć koszty tych, którzy nie płacili, a zatem koszt usługi był stosunkowo wysoki. Jednak od 1 maja sytuacja zacznie się zasadniczo zmieniać: zarówno infrastruktura, jak i zmieniony system zapłaty za utylizację pozwolą zapewnić czystość i porządek w mieście“- mówi R. Juknevičius.

W maju i czerwcu br. mieszkańcy otrzymają pierwsze powiadomienia o opłacie za wywóz śmieci. W powiadomieniach będzie ukazana dokładna opłata za 8 pozostałych miesięcy usług utylizacji odpadów.

Nowa opłata będzie się składać z części stałej oraz zmiennej

Część stała jest przeznaczona do utrzymania całego systemu gospodarki odpadami, a jej wielkość będzie zależeć od powierzchni mieszkalnej, a mieszkańcy otrzymają rachunki raz w roku. Część zmienna będzie obliczana na podstawie średniej akumulacji odpadów w mieście. Po zważeniu ilości odpadów druga część będzie korygowana, a od przyszłego roku mieszkańcy zapłacą zgodnie z zarejestrowanym faktem ilości odpadów.

„Aby móc zarejestrować konkretny kontener i ilość odpadów w nim, kontenery zostały specjalnie oznakowane i zidentyfikowane. W celu zapewnienia jakości świadczonych usług w mieście sytuację będzie patrolowało aż 7 ekip kontrolujących wywóz odpadów. Ekipy będą obserwować, jak mieszkańcy oraz firmy utylizują odpady oraz będą monitorowali pracę przewoźników“ – zmiany wymienia dyrektor „VASA“.

W tzw. „gorących punktach“, gdzie dochodzi do nielegalnego składowania śmieci, zainstalowane zostaną kamery – naruszyciele będą rejestrowani, a nagrany materiał przekazywany odpowiednim instytucjom.

Więcej informacji na temat nowego systemu administrowania odpadów komunalnych, nowych stref, do których został przydzielony budynek mieszkalny, oszacowanej sumy opłaty za utylizację odpadów jest podanej na stronie www.atiekuadministratorius.lt lub pod numerem telefonu 8 650 04 949. Oprócz tego, od 1 maja informacja będzie udzielana w nowym Wydziale obsługi klienta przy u. Smolensko 5 w Wilnie.

„Cel reformy jest jednoznaczny: każdy powinien dbać o utylizację odpadów, musi pojawić się motywacja segregowania śmieci, a wszyscy muszą być pewni, że podwórka będą czyste. Ci, którzy jeszcze nie posiadają kontenerów, zapraszamy do poinformowania nas o tym oraz przygotowania wolnego miejsca“ – mówi dyrektor VASA.

Od początku przyszłego roku startuje drugi etap reformy systemu gospodarki odpadami w Wilnie. Począwszy od 2018 r. pojawi się aż 755 podziemnych i półpodziemnych platform kontenerowych w Wilnie, 7 nowych miejsc do składania odpadów wielkogabarytowych, znacznie też rozszerzy się sieć kontenerów na surowce wtórne.

Planuje się, że od początku maja 2018 roku, kiedy zostaną zważone ilości odpadów, mieszkańcy zapłacą za „fakt wywozu odpadów“, a od 2019 r. po uruchomieniu selektywnej zbiórki odpadów spożywczych i kuchennych usługi gospodarowania odpadami będą tańsze.