Wilno obchodzi Dzień Wspólnot Narodowych

W dniu 21 maja na Ratuszu Wileńskim odbyły się obchody Dnia Wspólnot Narodowych. W obchodach wzięli udział przedstawiciele mniejszości narodowych, obywatelskie organizacje pozarządowye, pracownicy instytucji publicznych oraz urzędnicy zagranicznych placówek dyplomatycznych akredytowanych w Wilnie.

„Rozwój Wilna rozpoczął się od zaproszenia wszystkich osób do przeprowadzki do miasta i prowadzenia swej działalności właśnie tu, w Wilnie. Duch gościnności towarzyszy naszemu miastu do dziś. Litwa od Wilna nauczyła się otwartości i szacunku do różnych kultur, narodów i wyznań. Stolica jest twierdzą i światłem wolności Litwy. Wilno zachwyca różnorodnością swoich mieszkańców i uważam, że ta różnorodność jest ogromnym atutem, ponieważ Wilno łączy i naucza ludzi różnych kultur życia w jedności – powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.

Mer stolicy wyróżnił dziesięć przedstawicieli wspólnot narodowych za długoletnią i szczerą pracę na rzecz rozwoju tożsamości wspólnot narodowych mieszkających w Wilnie, rozwijanie dialogu międzykulturowego, promowanie wzajemnej tolerancji i zaufania mieszkańców stolicy Litwy i wszystkich obywateli kraju, m.in.: Danutė Zabukienė, Alnis Kiškis, Jelena Zabelskaja, Valentinas Kovalčuk, Antonios Deminskis, Siarhey Haurylenka, Lidija Cholčeva, Viktorija Ovčarenko, Jekaterina Varnelienė, Avag Movsisian.

Mer Wilna odznaczył również fotografa Tadasa Kazakevičiusa, który zaprezentował wystawę „Įvairi Lietuva“ (Różnorodna Litwa). Praca fotografa kontynuuje humanistyczne tradycje Litewskiej Szkoły Fotografii. Autor stara się ujawnić historię życia danej osoby, ukazać każdy naród na Litwie i dać możliwość wyrażenia myśli o kraju.

Zgromadzonych powitała dyrektor Departamentu ds. Mniejszości Narodowych pod Rządem Republiki Litewskiej dr Vida Montvydaitė. Wręczyła także 16 nagród za zasługi  promowania i wspierania działań stowarzyszeń wspólnot narodowych.

Zgromadzonych powitała również Przewodnicząca Rady Wspólnot Narodowych Gunta Rone.

Litwa od dawna jest krajem multinarodowym. Według danych spisu powszechnego z 2011 r. na Litwie mieszka 154 przedstawicieli różnych narodowości. To około 15% ludności kraju. Najbardziej wielonoradowym miastem w kraju jest Wilno. Mieszka tu 128 narodowości, które stanowią około 34% ludności całego Wilna: około 16% Polaków, około 12% Rosjan.

Podczas uroczystości wystąpili wychowankowie dziesięcioletniej szkoły muzycznej im. Balysa Dvarionisa, zespół wokalny „Mini Jazz“ oraz „Fantastic“, prowadzone przez nauczycielkę Giedrė Rimšaitė. Szkoła ta w 2018 r. obchodzi 70-lecie działalności.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Departament ds. Mniejszości Narodowych wraz z Radą Wspólnot Narodowych.

W dniu 15 października 2013 r. Sejm Republiki Litewskiej ogłosił dzień 21 maja Dniem Wspólnot Narodowych na Litwie. Decyzją UNESCO ten dzień jest Światowym Dniem Różnorodności Kulturowej.