Odrodzenie przestrzeni publicznej w stolicy

Tereny rekreacyjne oraz rozrywkowe zostały odnowione przy blokach mieszkalnych w stolicy. Zielone strefy zostały odnowione w dzielnicy Antokola, a latem zostanie odnowionych 13 skwerów w Nowym Mieście (ul. Olgierda), w Poszyłajciach (ul.  Žemynos, Medeinos, Gabijos, Pašilaičių prospekt Swobody), w Karolinkach (pomiędzy ul. L. Asanavičiūtės, V. Maciulevičiaus, V. Druskio i Sietyno, pomiędzy ul. L. Asanavičiūtės, D. Gerbutavičiaus, R. Jankausko i Sietyno oraz pomiędzy ul. L. Asanavičiūtės, I. Šimulionio, A.J. Povilaičio), w Wilczej Łapie (pr. Savanorių), w Leszczyniakach (ul. Erfurta), w Justyniszkach (ul. Taikos, Justiniškių, Rygos) oraz w Nowej Wilejce (pomiędzy ul. Gerovės oraz rzeką Wilenką).

„Moim celem jest, aby każdy mieszkaniec miasta, nie dalej niż 500 metrów od domu miał przytulną, zieloną przestrzeń do odpoczynku i rozrywki. Dlatego w najgęstszej części Wilna budujemy nowe place przy blokach mieszkalnych, które umożliwią mieszkańcom miasta spędzanie wolnego czasu w pobliżu swoich domów”, – twierdzi mer Wilna Remigijus Šimašius.

Na wielu skwerach zostaną położone chodniki, zainstalowane oświetlenie, zbudowane place zabaw dla dzieci, ławki oraz ogrodzone terytorium. W przyszłym roku planowane jest uporządkowanie 17 dodatkowych przestrzeni publicznych na cele rekreacyjne mieszkańców miasta.

W maju zostały ukończone prace uporządkowania skwerów w dzielnicach Naujininki oraz Antokola. W Naujininkach, przy Gimnazjum Juventos (przy ul. Telšių) oraz przy przedszkolu-żłóbku znajdujący się skwer był opuszczony, pokryty krzewami i zaśmiecony. Terytorium o obszarze 1000 m/kw w zeszłym roku zostało oczyszczone. Odnowione zostały chodniki oraz postawione nowe ławki.

Przy ulubionym szlaku rowerowym w Wilnie (przy ulicy P. Vileišio, od mostu Šilas do ul. Antakalnio 120) zbudowano nowy, prawie jeden i pół kilometrowy czerwony szlak rowerowy z chodnikami, łączący most Šilas z drogą w kierunku ronda antokolskiego. Na ulicy P. Vileišio zbudowanp nie tylko szlak pieszy i rowerowy: postawiono 16 nowych ławek, zainstalowano oświetlenie, posadzono około 100 różnych drzew – lipy, klony, jarzębinę, sosny, głóg, modrzew, jabłonie i ponad 500 krzewów dekoracyjnych – kaliny, jaśminu, porzeczki itp.

Mieszkańcy dzielnic Zameczka, Fabijaniszek, Szeszkinie i Wirszuliszek mogą już korzystać z nowych zielonych stref. Na skrzyżowaniu ulic Zameczka, Tolminkiemio, Vydūno i Įsruties przebudowano wcześniej zaniedbaną, ale ulubioną strefę zieloną mieszkańców Zameczka. Na placu znajdują się nowe chodniki, plac zabaw, ławki, oświetlenie, zasadzono około 100 drzew i krzewów, a wkrótce terytorium zostanie obsadzone trawnikami.

Na skwerze o powierzchni prawie 2 h w Fabijaniszkach (przy budynkach ul. Fabijoniškių 24 i 78) zbudowano nowe chodniki, ścieżki, ławki, zainstalowano oświetlenie, a teren wkrótce zostanie obsadzone trawnikami.

W dzielnicy Szeszkinie, przy ul. Paberžės 18 zbudowano oraz odremontowano ścieżki, oświetlenie, odremontowano chodniki, zmieniono stopnie schodów, zainstalowano rampy dla osób niepełnosprawnych.

Na skwerze przy dzielnicy Wirszuliszek położono nowe ścieżki dla pieszych oraz odnowione pokrycie asfaltowe. Położone nowe chodniki, a w środku zielonej strefy urządzono okrągłe miejsce na kwiaty. Już wkrótce na skwerze zostaną postawione ławki. Jesienią zostaną posadzone 150 różnych drzew i krzewów.

Nowe przestrzenie publiczne są jednym z elementów programu poprawy warunków życia mieszkańców miasta: oprócz budowy nowych skwerów, w tym roku zostanie wybudowanych 80 km ulic, 350 wjazdów do wielomieszkaniowych budynków oraz położonych ponad 20 km nowych chodników.

W ciągu dwóch lat na uporządkowanie przestrzeni publicznych przeznaczono ok. 3 milionów Euro.