Tym latem dzieci w stolicy nie będą się nudziły – przeznaczono 7 razy więcej środków na letnie kolonie

Niemało rodziców w stolicy w chwili obecnej szukają propozycji, co mogą robić ich pociechy latem w stolicy lub okolicach. Samorząd stołeczny ma świetną propozycję – po zakończeniu roku szkolnego dzieci będą mogły uczestniczyć w 150 sponsorowanych przez Samorząd koloniach letnich. Miasto przeznaczyło nawet 130 tys. Euro. W tym roku ponad 8 tysięcy dzieci w każdym wieku będzie miało szansę wyjechać na kolonie, z których około 2,2 tys. dzieci z rodzin w niekorzystnej sytuacji społecznej będą mieli szansę skorzystać ze specjalnych ulg.

„W tym roku przeznaczamy siedem razy więcej środków na działalność letnią dzieci niż kilka lat temu. Robimy to, aby dzieci mogły odkrywać i rozwijać swoje talenty, które wdrożoną później w Wilnie”- mówi mer Wilna Remigijus Šimašius.

Większość kolonii odbędzie się w Wilnie, szkołach, przedszkolach, ośrodkach opieki dziennej. W tym roku jednak poza obrębem miasta odbędzie się ponad 30 kolonii: w rejonach święciańskim, trockim, ignalińskim, molackim, szyrwinckim, wiłkomierskim, olickim i wileńskim, w Szwentoji, Połądze, Karkle oraz w Polsce. Wspierane przez miasto kolonie są organizowane przez szkoły, centra zatrudnienia i inne instytucje oświatowe.

Kolonie pt.  „Młody Lotnik” są organizowane przez Uniwersytet im. Kazimierza Szymonowicza i odbywają się już po raz drugi. Dzieci w wieku od 7 do 12 lat poznają świat lotnictwa z bliska.

„Podczas pięciodniowych kolonii dzieci na wiele sposobów nawiązują kontakt z lotnictwem: odwiedzają samoloty szkoleniowe Boeing 737 oraz Airbus 320, uczą się indywidualnie projektowania modeli samolotów, samodzielnie zarządzają dronami i uczestniczą w innych zajęciach integracyjnych” – mówi Evelina Lipskaja, organizator kolonii.

Czas trwania kolonii jest różny: uczniowie będą mogli spędzać czas w koloniach dziennych przez kilka godzin dziennie lub dłużej – przez kilka dni. Również kolonie można wybierać zależnie od wieku – wszystkie dzieci w wieku od 7 do 18 lat znajdą dla siebie najbardziej odpowiednie i interesujące kolonie. Niektóre kolonie przyjmują dzieci w wieku 5-6 lat.

W dniach 27-31 sierpnia Gimnazjum im. Salomei Nėris zorganizuje kolonie artystyczno-eksperymentalne dla przyszłych pierwszoklasistów, stosując kierunek medialny wybrany przez gimnazjum. Podczas kolonii dzieci spotkają się z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wileńską Służbą Psychologiczno-Pedagogiczną, Wydziałem Porządku Publicznego Samorządu oraz Centrum Wsparcia Rodzin Osób Zaginionych.

„Działalność tych kolonii posiada trwałą wartość: przyszły gimnazjalista będzie pierwszym, który stworzy sieć uczuć z różnych materiałów, które będą eksponowane w gimnazjum. Flashmob zostanie zorganizowany przez nauczyciela zajęć teatralnych, zorganizowane eksperymentalne zajęcia o emocjach itp. Skuteczne działania będą sprzyjać jedności przyszłych pierwszaków”, – powiedział Vytautas Visockas, kierownik programu jednego z 150 wyborów kolonii.

Istnieje około 20 turystycznych, 20 artystycznych, 25 sportowych (koszykówka, rugby, hokej, piłka nożna, spływy kajakowe, narciarstwo, aikido, judo, zapasy, sztuki walki) i wiele kolonii ogólnych. Dzieci będą mogły również uczestniczyć w szkoleniach językowych, szkoleniach w zakresie wiedzy, wojskowości, zdrowego stylu życia, samopoznania i technologii.

„Nasze zorganizowane kolonie dla dzieci to kolonie samopoznawcze, właśnie dlatego, że działalność nieprzeciąży dziecka, będzie to pobyt z samym sobą, między innymi w swoim własnym i innym środowisku, uczeniem się rozpoznawania uczucia, ustawiania go w tym celu. Staramy się, aby dzieci pokazywały, że rozwój i pielęgnowanie relacji z samym sobą, innymi oraz środowiskiem jest bardzo ważne. Wiadomo, że wszystko to będzie ukryte różnymi aktywnymi, twórczymi zadaniami”, – opowiedziała Rasa Zaidovaitė, kierownik filii usług społecznych rodzinom „Vilniaus SOS vaikų kaimas” oraz organizator kolonii.

Kolonie samopoznawcze wyróżniają się tym, że członkowie rodzin, które przeżywają trudny okres, społecznie pokrzywdzeni oraz społecznie zagrożeni będą mogli zobaczyć i zrozumieć, że każdy doświadcza trudności, a różnią się jedynie ścieżki do znalezienia rozwiązań. Kolonie to medium, podczas których można porozmawiać w nieformalnym otoczeniu, gdzie nie jesteś obserwowany czy oceniany.

Kolonie w Wilnie rozpoczną się już 1 czerwca.