Rekompensata za przedszkola prywatne w Wilnie będzie wypłacana przez cały rok

Rada miasta Wilna zatwierdziła dzisiaj poprawki do procedury, zgodnie z którą rekompensaty rodzicom, których dzieci uczęszczają do prywatnych przedszkoli, będą wypłacane przez cały rok, a nie przez 11 miesięcy, jak było to dotychczas. Te zmiany w ustawie o rekompensacie w wysokości 100 Euro zostały uzgodnione z organizacjami rodzicielskimi i przedstawicielami przedszkoli prywatnych. Zmiany przewidują, że od teraz umowy z rodzicami o przeznaczenie rekompensat zostaną podpisane na cały rok.

„Największe wyzwanie, to znaczy, gdy dzieci nie otrzymywały miejsca w przedszkolach, jest już za nami. Samorząd idzie o krok dalej – przedszkole najbliżej miejsca zamieszkania. Dlatego jesienią tego roku utworzymy ponad 600 nowych miejsc w nowych przedszkolach modułowych. Jednak, aby wzmocnić konkurencję między Samorządem a prywatnym przedszkolem oraz szanować wybór rodziców, Samorząd kontynuuje udany program  100 Euro i jeszcze bardziej rozszerza jego zakres” – twierdzi Vytautas Mitalas, przewodniczący Komitetu ds. Edukacji, Kultury i Sportu w Samorządzie.

W Wilnie do 128 przedszkoli prywatnych uczęszcza pok. 6 tys. maluchów, wg trójstronnej umowy pomiędzy Samorządem, przedszkolami a rodzicami w 2017 r. wypłacono ponad 6,5 mln. Euro rekompensaty. W porównaniu z rokiem 2014, kiedy nowy program rekompensat nie wszedł jeszcze w życie, tylko 3 tys. dzieci uczęszczało do 87 prywatnych przedszkoli w Wilnie, czyli o połowę mniej niż teraz.

Dokładną informację o programie przyznania rekompensaty 100 Euro można znaleźć na stronie internetowej www.svietimas.vilnius.lt