Ogród Reformatów w Wilnie ożyje!

Już wkrótce rozpocznie się uporządkowanie i odtworzenie Ogrodu Reformatów, znajdującego się w samym centrum Wilna przy ulicy Pylimo. Samorząd podpisał umowę na wykonanie prac ze spółką “Eikos statyba”, która wygrała przetarg o uporządkowanie Ogrodu. W ten sposób park ożyje i stanie się atrakcyjną przestrzenią rekreacyjną, wykorzystywaną do przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, w której połączone zostanie dziedzictwo kulturowo-historyczne i nowa współczesna mała architektura. Ogród Reformatów nie był odnawiany przez 35 lat.

“Park Reformatów jest wspaniałym miejscem, łączącym Stare Miasto z Nowym Miastem. które do tej pory było niezasłużonie zaniedbane. Teraz to się zmieni. Jestem przekonany, że uporządkowany Park Reformatów powtórzy sukces odnowionego Parku Łukiskiego i stanie się nowym, atrakcyjnym miejscem w mieście, jednym z najbardziej popularnych i przytulnych miejsc wypoczynku mieszkańców Wilna i gości miasta”, – powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.

W Ogrodzie Reformatów zostaną odnowione ścieżki, uporządkowane zieleńce, pojawi się atrakcyjna pergola, na której będą widniały rośliny wijące. Powstanie tu także szlak wodny, plac zabaw dla dzieci ze zjeżdżalniami i batutą. W parku można będzie wypróbować atrakcję rozmów podziemnych, pomby wodne, odpocząć na hamaku. Pojawią się tu równiez fontanny i będzie działała sezonowa kawiarnia uliczna.

W parku powstaną stojaki na rowery, park zostanie oświetlony, staną tu ławki, śmietniki, bidony z wodą pitną i toalety.

Prace ogrodnicze oraz budowa placu do zabaw będą odbywały się w dwóch etapach. W pierwszym etapie, na terytorium 28 m/kw zostaną najpierw zainstalowane sieci inżynieryjne, wodno-kanalizacyjne oraz system nawadniania ogrodu. Podczas prac budowlanych ogród będzie tymczasowo ogrodzony.

Standy informacyjne opowiedzą o historycznym rozwoju Ogrodu Reformatów. W pierwszej połowie XVII w. wspólnota ewangelicko-reformowana w północnej części parku urządziła cmentarz. W tym czasie terytorium parku zajmowały ogrody i sady mieszkańców i klasztorów, a wzgórze było ulubionym miejscem spacerów mieszkańców. “Z tego wzgórza widać wspaniały widok na miasto i jego okolice, tak wyraźnie, jakby na dłoni można zobaczyć wieżę każdego kościoła…” – tak to miejsce opisał historyk A. H. Kirkor w 1859 roku.W XIX w. po wyburzeniu murów obronnych przedmieście zaczęło się rozwijać, powstała ulica Pylimo. Park Reformatów powstał na dawnej posesji wspólnoty ewangelicko-reformowanej po II wojnie światowej. Obecne rozplanowanie i zieleńce parku powstały w latach 80 ubiegłego wieku według kompozycji, przeznaczonej dla postawionej tu rzeźby ku czci radzieckich partyzantów. Park przez 35 lat nie był odnawiany. W latach 2013-2015 wykonano jedynie estetyczną formację zieleni.

Projekt odtworzenia Ogrodu Reformatów jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Suma przeznaczona ze środków europejskich wynosi 1 722 211,03 Euro, z budżetu państwa – 202 613,06 Euro, z budżetu Samorządu – 101 306 54 Euro. Całkowita wartość projektu – 2 026 130,63 Euro.