W Wilnie rozpoczęto budowę podziemnych pojemników na odpady – budowane są kolejne place

 

W Wilnie od maja trwa reorganizacja systemu gospodarki odpadami. W Karolinkach, przy ulicy V. Druskio został zbudowany nowy plac półpodziemnych kontenerów. Do roku 2020 planowane jest wyposażenie 780 takich placów, które zapewnią czystość i porządek w całym mieście, i które zostaną włączone do wspólnego systemu gospodarki odpadami.

„Zmiany w systemie gospodarki odpadami rozpoczęły się od konkretnego powodu – czystego miasta oraz systemu, który działa sprawnie i jest tani mieszkańcom miasta. Kontenery te są symbolem nowej kultury gospodarki odpadami, konsekwentnie wdrażanej w całym mieście. Zapewniamy, że cały system działa integralnie, a mieszkańcy mają możliwość pozbycia się odpadów w sposób komfortowy. Dlatego w mieście wzrośnie liczba dużych placów na odpady, wkrótce zostanie przedstawiona możliwość sortowania zepsutej żywności, a mieszkańcy już mieli szansę się upewnić, że większości kosztuje to mniej”, – twierdzi mer Wilna Remigijus Šimašius.

Zdaniem Tomasa Vaitkevičiusa, kierownika spółki „VAATC”, system gospodarki odpadami w stolicy jest coraz bardziej kompleksowy.

„Do tej pory, półpodziemne pojemniki w Wilnie pojawiały się sporadycznie, głównie z inicjatywy projektantów ds. nieruchomości, w pobliżu nowych budynków mieszkalnych. Ale teraz kwestia ta została już potraktowana w sposób zasadniczy – w całym mieście zostaną zbudowane pojemniki o pojemności prawie 5 razy większej niż zwykłe kontenery, które staną się częścią złożonego systemu gospodarowania i utylizowania odpadów. Miastowi system ten jest tani, płynne funkcjonujący, zapewniający porządek i czystość”, – twierdzi T. Vaitkevičius.

W ciągu najbliższych kilku lat Samorząd planuje budowę dziesiątek podziemnych i półpodziemnych placów kontenerowych w każdej dzielnicy mieszkalnej stolicy. W Żyrmunach powstanie ich 79, na Antokolu  – 58, w Szeszkinie – 54, w Karolinkach i Justyniszkach – po 51 itd.

Mieszkańcom Karolinek już pokazano możliwość stosowania nowych pojemników na już istniejących półpodziemnych placach kontenerowych, pokazano ich proces opróżniania, pięciokrotną objętość oraz głębokość 1,75 m. Podczas prezentacji mieszkańcy Wilna byli w stanie ustalić zalety tych pojemników: odpady w podziemnych pojemnikach są bezpiecznie izolowane od otoczenia, a przy niższej temperaturze (6°C–8°C) ulegają rozpadowi, nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu i nie zanieczyszczają środowisko. Ze względu na dużą pojemność i specyficzność kontenerów nie można ich wywrócić, a także bardzo trudno wyciągnąć już wyrzucone odpady, to zapewnia estetyczne otoczenie placów kontenerowych i bezpieczeństwo.

85% wszystkich zakupów podziemnych kontenerów jest współfinansowanych ze środków Unijnych. Cała sieć podziemnych kontenerów szacowana jest na sumę ok. 10 mln Euro.

Od 1 maja w stolicy rozpoczęto kompleksową reformę systemu zbierania i uporządkowania odpadów. Procedura zbieranie i utylizacji odpadów uległa zmianie, wszyscy mieszkańcy płacą za utrzymanie systemu i są lepiej poinformowani o tym, ile i za co płacą.

Planowane rozmieszczenie kontenerów jest ukazane na stronie vilnius.lt → Žemėlapiai → Miesto tvarkymas → Sluoksniai (na górze z lewej strony) → Atliekų tvarkymas (zaznaczyć opcje: „Suplanuotos atliekų konteinerių aikštelės“; „Aikštelės aptarnaujami pastatai“, „Atliekų išvežimo aptarnavimo zonos“) → Vietos paieška (na górze z prawej strony) → wpisać adres.