W przyszłym roku oczekiwane zmiany gospodarki odpadami w Wilnie nie wpłyną na mieszkańców Wilna

 

Dwie z trzech spółek oferujących usługi gospodarowania i utylizacji odpadów w Wilnie, UAB  „Ecoservise“ oraz UAB „VSA Vilnius“ poinformowały administrację Samorządu miasta Wilna o zamiarze wstrzymania umowy o świadczenie usług. Zmiany nie dotknęły jednak mieszkańców Wilna – zgodnie z umową, obecni przewoźnicy będą świadczyli swe usługi przez kolejne 12 miesięcy, a w międzyczasie ruszy nowy przetarg.

Tymczasem mieszkańcy Wilna, po wdrożeniu nowej reformy, otrzymali już pierwsze rachunki za gospodarowanie odpadami, a dla większości mieszkańców miasta koszty te zmniejszyły się o co najmniej 2-3 razy, a niektórym nawet o 5-6 razy.

„Rozumiemy, że rozwiązanie to jest normalną sytuacją biznesową w celu uniknięcia strat. Usługodawca potwierdził, że nie ocenił wszystkich okoliczności, zaoferował zbyt niską cenę i obecnie firma notuje straty, i dlatego ma prawo, zgodnie z obowiązującą umową, do wczęcia wypowiedzenie umowy, ostrzegając nas w ciągu pierwszych 6 miesięcy, a przez następnie do 6 miesięcy będzie kontynuowała pracę, dopóki nie wybierzemy nowej firmy zajmującej się gospodarką odpadami. Dołożymy wszelkich starań, aby proces ten przebiegał łagodnie i nie miał negatywnych skutków mieszkańcom Wilna“ – twierdzi zastępca dyrektora generalnego administracji Julius Morkūnas.

Samorząd w najbliższym czasie ogłosi nowy przetarg w sprawie gospodarki odpadami w następujących dzielnicach: Werki, Fabijaniszki, Żyrmuny, Sznipiszki, Antokol, w Starostwie Nowej Wilejki, północnej części Rossy, a także w Poszyłajciach, Justyniszkach, Szeszkinie, Wirszuliszkach, Karolinkach, Zameczku, Leszczyniakach, Starówce, Zwierzyńcu, Nowym Mieście oraz Wilczej Łapie.

„Doceniamy doświadczenie i profesjonalizm przewoźników, dlatego mamy nadzieję, że nadal będziemy mieli możliwość współpracy. I możemy zapewnić mieszkańców Wilna – ich potrzeby będą nadal dla nas priorytetem, dlatego też nie zmieni się procedura utylizacji odpadów ani cena tej usługi”, mówi J. Morkūnas.

Samorząd informuje, iż mieszkańcy Wilna w czasie przetargu nie poczują żadnych zmian, ponieważ opłata jest pobierana nie przez przewoźnika, lecz przez Samorząd.