Wilno podaje przykład: dofinansuje zajęcia pozalekcyjne uczniom klas początkowych

 

Od września Samorząd miasta Wilna będzie dofinansowywał zajęcia pozalekcyjne uczniom klas początkowych we wszystkich szkołach. Na razie rodzicom uczniów nie trzeba nic robić – rodzice będą musieli tylko poinformować administratorów szkół o planowanych zajęciach od początku września.

System tak zwanych „rozszerzonych grup” wszystkim uczniom klas początkowych oraz wynagrodzeń nauczycielom został zatwierdzony przez Radę miasta w środę. Jak pokazuje badanie przeprowadzone wsród rodziców, nawet 72% rodziców nie wie, czym mogą się zająć ich pociechy.

„Potrzeba zajęcia się problemami pracujących rodzin, których dzieci uczęszczają do klas początkowych, była widoczna już przez długi czas, a podjęta decyzja pozwoli rodzicom skutecznie połączyć pracę i opiekę nad dziećmi. Ponadto, jeśli wcześniej nauczyciele w rozszerzonych grupach pracowali wg świadectwa działalności indywidualnej, a rodzice płacili im po lekcjach, to od września za dodatkową pracę nauczycielom zapłaci Samorząd na podstawie umowy o pracę, a rodzice nie będą musieli nic płacić”, – twierdzi mer miasta Wilna Remigijus Šimašius.

Obecnie w Wilnie mieszka ponad 25 tys. dzieci w wieku 7-10 lat. Liczba ta jest największa na Litwie i znacznie wyższa niż w innych miastach. W Kownie na początku tego roku mieszkało 11 552 dzieci w tym wieku, w Kłajpedzie – 6 634.

Z przeprowadzonego z inicjatywy Samorządu internetowego badania wśrod rodziców wynika, że większość z nich (46%) uczęszcza do tak zwanych „grup rozszerzonych”, ale 16% dzieci jest zostawianych pod opieką krewnego, 8% uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne, a co dziesiąte dziecko (11%) pozostaje same w domu, czekając na powrót rodziców z pracy.

Bezwzględna większość (96%) rodziców twierdzi, żeby dzieci spędzali czas w szkole do godz. 17-18. W taki sposób mogą bezpiecznie spędzić swój czas pod opieką nauczycieli.

„Dzisiaj podjęliśmy decyzję, która umożliwi uczniom wileńskich klas początkowych konkretnie i jakościowo spędzać czas po lekcjach. W większych grupach dzieci będą mogły zostać do godz. 18 i angażować się w przyjemne zajęcia pozalekcyjne, odrabianie zadań domowych lub spędzanie czasu z rówieśnikami w bezpiecznym środowisku szkolnym. Te zmiany, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, zapewnią lepsze i bezpieczniejsze zajęcia i edukację dzieci”, – twierdzi Edita Tamošiūnaitė, zastępca mera ds. Oświaty.

Planuje się, że nauczyciele będą organizowali różne zajęcia, wycieczki na przyrodę, stwarzali dzieciom możliwości aktywnego spędzania czasu w instytucjach edukacyjnych. Uczniowie będą mogli również odrobić prace domowe, a nauczyciele im w tym pomogą.

Informacja o tym, w jaki sposób zostaną utworzone grupy zajęć pozalekcyjnych i ile rodziców zdecyduje się zostawić swoje dzieci w tych grupach, zostanie ujawniona po dniu 1 września.

Zdaniem mera stolicy, stworzenie dla dzieci możliwości pobytu w szkole po południu jest znaczną inwestycją nie tylko dla dzieci, ale także dla przyszłości całego miasta i kraju. Badania wykazały, że uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych posiadają lepsze zdolnosci społeczne, poprawiają się wyniki w nauce, a także poprawia się mikroklimat klas i szkół. Po wdrożeniu tej decyzji, rodzice będą mieli mniej kłopotów z edukacją dzieci i związanymi z tym kosztami – budżet rodzinny nie ucierpi z powodu płatnych zajęć.