W wynajętej unikatowej przestrzeni przy ul. Niemieckiej będą tworzyli artyści

 

Samorząd wynajał unikatowy lokal przy ul. Niemieckiej, na terenie kompleksu Wielkiej Synagogi – w dawnej szkole początkowej już wkrótce pracę rozpoczną aż 10 najemców, którzy będą organizowali różne warsztaty twórcze, wystawy, projekty edukacyjne, innowacyjne i artystyczne, nauczą rzemiósł, będą prowadzone zajęcia edukacyjne, teatralne i zajęcia sztuk wizualnych. Wszystkie te zajęcia odbędą się w otoczeniu dziedzictwa kulturowego, na terenie byłej Wielkiej Synagogi–Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej, w budynku o 1 tys. m/kw (ul. Niemiecka 13A).

Spośród 27 uczestników przetargu wybrano dziesięć, którzy spełnili wymagania.

„Cieszymy się, że zwycięzcy konkursu o wynajem lokali byli sprytni i kreatywni, oferujący wielki szacunek temu miejscu, w którym archeolodzy w tym roku dokonali sensacyjnych odkryć. Duchowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiej Synagogi wileńskiej zobowiązuje do szanowania tego miejsca z godnością, dlatego choć i tymczasowi najemce wniosą kreatywność i edukację do utrwalenia tej tak znaczącej przestrzeni dla Wilna i świata kultury” – twierdzi mer Wilna Remigijus Šimašius.

Wybrana Wileńska Szkoła Artystyczna im. Justinasa Vienožinskisa poprowadzi warsztaty edukacyjne, wystawiennicze i artystyczne.

„Lietuvos Junior Achievement” wynajmie lokal do działalności edukacyjnej, warsztatów „start-up”, organizacji przedsiębiorczości, kolonie innowacji oraz będzie uczył młodzieży umiejętności finansowych. Stowarzyszenie „Meno ir mokslo laboratorija” będzie prowadziło działalność kulturową i edukacyjną, a na miejscu prezentowane będą interaktywne eksponaty sztuki i nauki, prowadzone wykłady, przedstawienia kameralne, kolonie dla uczniów, łączące sztukę i naukę (astronomia).

Dwie rzemieślniczki przedstawią społeczeństwu branżę introligatorską, a społeczność żydowska w Wilnie zorganizuje różne szkolenia, podcas których zapozna słuchaczy z żydowskimi tradycjami oraz językiem.

Trzech kolejnych artystów planuje urządzenie warsztatów malarskich.

Kilku zwycięzców konkursu zorganizuje zajęcia z improwizacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zapozna z kinem, teatrem, piśmiennictwem, sztukami wizualnymi i ich kulisami.

Samorząd zawrze umowę najmu (która wygaśnie w 2020 r.) z wybraną dziesiątką autorów pomysłów.

Budynek, w którym działała Szkoła Początkowa im. Vytė Nemunėlisa, od początku roku jest pusty. W 2020 r. planowane jest zburzenie budynku, a do 2023 r. upamiętnienie Wielkiej Synagogi oraz uporządkowanie jej terenu.