Porządkowanie cmentarza na Starej Rossie w Wilnie

Administracja Samorządu miasta Wilna, realizując projekt „Porządkowanie kaplic, torów, pojedynczych zabytków historycznego wileńskiego cmentarza na Rossie”, Nr 05.4.1-CPVA-R-302-01-0002, finansowany z funduszy Unii Europejskiej i budżetu Samorządu miasta Wilna, prowadzi prace porządkowe nagrobków zabytkowego cmentarza na Rossie w Wilnie, położonego przy ul. Rasų, celem renowacji nagrobków w stanie awaryjnym, znajdujących się w złych warunkach i charakteryzujących się typowymi problemami, których to nagrobków listę można znaleźć w Administracji cmentarza na Rossie oraz w Internecie pod adresem: https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2018/04/kapiniu-sarasas-be.pdf

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy Państwa nagrobek znajduje się na liście nagrobków podlegających renowacji, oraz w Administracji cmentarza na Rossie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac porządkowych.

SCHEMA