Uwaga ekspertów z Polski w sprawie odrestaurowania cmentarza na Rossie

 

Odrestaurowanie historycznego cmentarza, renowacja nagrobków i prace konserwacyjne kaplic odbywają się we współpracy z ekspertami z Polski. Trzecie spotkanie ekspertów odbyło się 13 stycznia. Tym razem z Polski do Wilna przybyli: prof. Piotr Niemcewicz i dr Alina Tomaszewska-Szewczyk z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Janusz Smaza z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, inżynier Ryszard Chmielewski z Wojskowej Akademii Technicznej, Michał Michalski, doradca ministra Polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych oraz Dorota Janiszewska-Jakubiak, kierownik Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”.

Eksperci po obejrzeniu prac na cmentarzu w Rossie podzielili się swoimi doświadczeniami ze społeczeństwem, omawiali możliwe do rozwiązania kwestie i kontynuację współpracy. Zdecydowano, że w przyszłym sezonie takie konsultacje będą przeprowadzane co miesiąc, po sporządzonym harmonogramie. Następne konsultacje odbędą się w lutym 2019 r. Uzgodniono, że najważniejszymi tematami są: zabezpieczenie stoków, restauracja wyrobów z kamienia i metalu oraz jakość prac.

Obecnie odbywają się zewnętrzne prace konserwatorskie 6 kaplic na cmentarzu na Rossie, a także wewnętrzne prace konserwatorskie; schody są już odnawiane, rozpoczynają się prace odrestaurowania poszczególnych grobów. Delegacja oceniła jakość wykonanej pracy i osiągnięcia projektu.

“Prace odrestaurowania cmentarza na Rossie są wyjątkowym zjawiskiem na Litwie, ponieważ taki zakres projektu i prac wykonywanych jest tu spotykany po raz pierwszy. W celu uzyskania najlepszych wyników i jakości, trwają konsultacje z ekspertami z Polski: omawiamy procesy odrestaurowania, zadajemy właściwe pytania, a wykonawcy nam dokładnie na nie odpowiadają, jak również uzyskujemy odpowiedzi na pytania techniczne” – twierdzi doradca mera Wilna, Dalia Bardauskienė.

Zdaniem doradcy mera, planuje się, że takie spotkania będą się odbywały regularnie, ponieważ korzyść spotkań jest niewątpliwa, a wiedza będzie przydatna w przyszłości, na przykład w realizacji innych projektów, ponieważ w Wilnie jest wiele historycznych cmentarzy, w których muszą się odbyć prace odrestaurowania.

W ciągu pierwszego etapu zostanie odrestaurowanych 6 kaplic, jak również ogrodzenia, 341 grobów (które są w stanie fatalnym), z których aż 141 znajdują się w rejestrze zabytków. Planowane są prace odnowy ścieżek i schodów historycznego cmentarza, zabezpieczenie stoków, zainstalowanie oświetlenia oraz instalacja monitoringu.

Koniec prac odrestaurowania Rossy jest zaplanowany na rok 2020. Ponad 2 mln Euro zostało przeznaczonych z Funduszy Unii Europejskiej oraz Samorządu miasta Wilno.

Dział marketingu i komunikacji, vrt@vilnius.lt