Wielokulturowe Wilno świętuje Dzień Wspólnot Narodowych

 

Dzisiaj wielokulturowa stolica świętuje Dzień Wspólnot narodowych – w Ratuszu spotkali się przedstawiciele różnych wspólnot narodowych, organizacji pozarządowych, dyplomaci i inni dostojni goście. Liderom i najbardziej aktywnym przedstawicielom organizacji wręczono wyróżnienia. To szósta edycja tego święta w Wilnie.

,,Wspólnoty narodowe są bogactwem naszego miasta, żywą historią, która mówi, że Wilno jest domem wszystkich narodów. Zgodnie z najnowszym programem prac, będziemy nadal wspierać sieć wspólnot narodowych, a także jeszcze aktywniej promować unikalne, wielojęzyczne Wilno poprzez różne programy wymiany pomiędzy szkołami z różnym językiem nauczania. Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych jest dla nas ważna – będziemy promować dwujęzyczność i wielojęzyczność w programach edukacji przedszkolnej i szkolnej. Chcemy, aby szkoły mniejszości narodowych w Wilnie były konkurencyjne i atrakcyjne dla uczniów stolicy i osób pochodzących z innych krajów” – powiedział mer stolicy Remigijus Šimašius.

Włodarz stolicy wręczył wyróżnienia przedstawicielom pięciu wspólnot narodowych: za działalność społeczną oraz zasługi w pielęgnowaniu kultury łotewskiej nagrodę odebrała Nijolė Sysaitė, członkini Stowarzyszenia Wileńskich Łotyszy.

Mindaugas Jonaitis, członek społeczności niemieckiej w Wilnie, otrzymał podziękowanie za aktywną działalność w społeczności i zasługi w promowaniu tradycyjnej kultury niemieckiej.
Za aktywną działalność społeczności tatarskiej została nagrodzona Lilija Naujalienė, członkini tej wspólnoty okręgu wileńskiego.
Członek Wileńskiej Wspólnoty Ukraińskiej, Stepanas Kubišinas, został odznaczony w związku z działalnością na rzecz rozwoju kultury narodowej, tradycji, obyczajów i promowania dialogu międzykulturowego w społeczeństwie.

Ilias Begetis, członek Stowarzyszenia litewskich Greków ,,Patrida” został wyróżniony za aktywną działalność na rzecz rozwoju kultury narodowej, tradycji, obyczajów i promocji dialogu międzykulturowego w społeczeństwie.
W związku z 85-leciem Uzbeczka, Kuisin-Oi Zujiene, została odznaczona za działalność na rzecz swojej społeczności.

Wilno zawsze było i jest miastem otwartym oraz przyjaznym dla przedstawicieli różnych narodów. W stolicy można znaleźć symboliczne, dwujęzyczne tablice z nazwami ulic, które dowodzą o przyjaźni i szacunku do mieszkańców Wilna. Dwujęzyczne tablice są również swoistą reklamą miasta.

Litewską stolicę zamieszkują przedstawiciele 128 narodowości, które stanowią 34 proc. wszystkich mieszkańców miasta.

Zgodnie ze spisem ludności z 2011 r. na Litwie mieszkają 154 mniejszości narodowe. Najliczniejszą mniejszość stanowią Polacy (6,6 proc.) i Rosjanie (5,8 proc.). Następnie – Białorusini (1,2 proc.), Ukraińcy (0,5 proc.), Żydzi (0,1 proc.) oraz inni (0,5 proc.). Najwięcej nie-Litwinów mieszka w samorządach Wilna, Kłajpedy, Wisaginii i innych większych miastach.

Na Litwie działa ponad 250 organizacji pozarządowych, pięć centrów kultury mniejszości narodowych.

Dzień Wspólnot Narodowych jest obchodzony od 2013 roku.