Szybsze usługi, mniej biurokratyzmu – reforma struktury administracyjnej w stołecznym samorządzie

 

Samorząd miasta Wilna zapowiada bezprecedensową w skali kraju reformę administracji. Jeżeli stołeczna Rada zatwierdzi w tym tygodniu nowy model, miejska administracja będzie zbliżona do najnowocześniejszych metod zarządzania na świecie, a usługi będą świadczone szybciej.

„Dzięki różnym rozwiązaniom, udostępnianiu danych publicznych, nowoczesnym metodom obsługi klienta od pewnego czasu skutecznie likwidujemy dystans pomiędzy administracją publiczną, a sektorem prywatnym. Tym razem nadszedł czas na podjęcie konkretnych działań, które znacząco zmieniłyby oblicze stołecznego samorządu – biurokracja zostałaby zredukowana, pierwszeństwo zostałoby przyznane nie procesom wewnętrznym, ale szybszej i lepszej obsłudze mieszkańców, jakościowemu świadczeniu usług. Jest to długofalowy cel, który bez wątpienia osiągniemy i podzielimy się naszym doświadczeniem z innymi litewskimi samorządami” – tłumaczy Povilas Poderskis, dyrektor administracji.

Zostanie zlikwidowane poszczególne departamenty-działy, a główną jednostką będzie oddział. ,,W wyniku reformy usługi będą bliżej wilnian, którzy są naszymi głównymi i jedynymi interesantami” – twierdzi P. Poderskis.

Obecnie w samorządzie jest siedem poziomów administracyjnych. Po reformie zostanie pięć. Ponadto łatwiej będzie o dotarcie do odpowiednich osób i tym samym pomysły przekształcić w działania.

Po likwidacji poziomu departamentów, administracja nadal będzie się składać z 41 oddziałów, które można będzie podzielić na trzy zespoły pod względem funkcji i usług: departamenty świadczące usługi bezpośrednio obywatelom i gościom miasta, takie jak edukacja, usługi socjalne; pośrednio poprzez środowisko miejskie i departamenty opieki społecznej, takie jak infrastruktura lub działy rozwoju miejskiego. Wreszcie trzecią grupą, która zapewni sprawne funkcjonowanie administracji, będzie grupa prawna, jednostka zasobów ludzkich.

Pracownicy administracji pozytywnie opowiedzieli się na temat planu reorganizacji.

,,Te zmiany jasno odkreślą odpowiedzialność kierowników działów, optymalnie wykorzystają ich mocne strony i zakres kompetencji. Będziemy mieli również możliwość szybszego rozwoju nowych menedżerów, ponieważ będziemy mieli 41 kierowników działów bezpośrednich z większą odpowiedzialnością i swobodą podejmowania decyzji” – mówi Lina Koriznienė, tymczasowo szefowa działu kadr.

Przedstawiciele samorządu podkreślają, że reorganizacja struktur administracji odbywa się sprawnie i w przyjaznej atmosferze. Pracownikom samorządu są przedstawiane propozycje kontynuacji pracy. Spośród prawie 800 wniosków przedłożonych do dalszej współpracy tylko kilkanaście osób nie przedstawiło jeszcze ostatecznej odpowiedzi lub poinformowało, że odchodzi ze stanowiska.