W Wilnie – znaki Drogi św. Jakuba

W Wilnie pojawiły się pierwsze znaki z brązu przypominające Drogę św. Jakuba, czyli szlak pielgrzymkowy Camino de Santiago.

W trzech miejscach stolicy – przy al. Giedymina, w pobliżu Katedry; przy ulicy Ostrobramskiej obok Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz przy ulicy Vasario 16-osios, obok kościoła św. Filipa i Jakuba. Wmontowano tu na chodnikach znaki w kształcie muszli, które świadczą o tym, że stolica Litwy znajduje się na szlaku pielgrzymkowym – Drodze św. Jakuba.

,,Droga św. Jakuba – Camino de Santiago – jest pierwszym i najstarszym szlakiem kulturowym w Europie, która rozciąga się na cały kontynent. Oznakowania tej drogi można znaleźć na ulicach wielu europejskich stolic i placów miejskich. Od dzisiaj znaki Drogi św. Jakuba, które są nie tylko oznakowaniem tej pielgrzymki, ale także symbolem jedności europejskiej, jej chrześcijańskich korzeni, znajdują się w stolicy naszego państwa – powiedziała dr Laima Andrikienė, która przekazała je władzom stolicy,

Zgodnie z decyzją stołecznej Rady, Wilno w ub. roku zostało członkiem Stowarzyszenia Samorządów Litwy Drów św. Jakuba, a litewska stolica znajduje się na jej szlaku. Litwę przecinają cztery międzynarodowe trasy Camino de Santiago: Żmudź/ Kaliningrad, Szawle, Kowno i Wilno. Posiadają certyfikat Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych Rady Europy, tzn. uznany na arenie międzynarodowej.

Dotąd symbol Drogi św. Jakuba – ceramiczna płytka zatwierdzona przez Radę Europy, znajdowała się jedynie przy kościele św. Filipa i Jakuba, ponadto znaki rozpoznawalne przez pielgrzymów znajdowały się na odcinku z Wilna do Trok. 

Od 2013 roku o Drogę św. Jakuba, a także miejsca z nią związane, dba założone na Litwie Stowarzyszenie Przyjaciół Dróg św. Jakuba, a także założone w 2016 roku Stowarzyszenia Samorządów Litwy Dróg św. Jakuba, które jest członkiem Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba. 26 czerwca w Wilnie odbyło się Zgromadzenie Ogólne tej organizacji. Udział wzięli członkowie z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Holandii, Belgii, Włoch, Polski i Litwie. Przewodnictwo w Federacji na okres roku obejmie Litwa.