Mer Wilna: Respublika obu państw była dla każdego przestrzenią wolności i szacunku

Mer Wilna Remigijus Šimašius, wspólnie z przedstawicielami delegacji 16 europejskich miast, brał udział w uroczystościach z okazji 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Obchody rozpoczęły się w południe na dziedzińcu Zamku Lubelskiego sesją Rady Miejskiej, podczas której mer litewskiej stolicy wygłosił przemówienie w imieniu wszystkich delegacji.

,,Unia nie jest tylko polityczną umową. Unia jest czymś więcej. Jest to wspólnota narodów, którą na podstawie dokumentu sformalizowali politycy. Unia to przede wszystkim realne, kulturowo bliskie i wartościowo zbliżone stosunki narodów” – do zebranych mówił mer Wilna.

Przytaczając wiersze dokumentu, Šimašius przypomniał, że naród litewski i polski na przełomie historii zawarł cztery ważne umowy: Unię w Krewie, Unię Lubelską, Konstytucję 3 Maja oraz ostatnią, w skład której wchodzi 27 państw – Unię Europejką.

,,Bardzo cieszy fakt, że nasze narody i wspólna historia, które zostały sformalizowane poprzez Unię Lubelską, dzisiaj dynamicznie się rozwijają w znacznie szerszym kontekście europejskim. Nasze europejskie wartości – wolność i szacunek dla każdego człowieka – są atakowane pod sztandarem psedowartości, gdzie nie pozostaje miejsca na wolność. Dokładnie 450 lat temu, kiedy Unia Lubelska była przestrzenią wolności, nasi wrogowie na wschodzie – ziemią uciskaną” – podkreślił mer Wilna.

Podczas sesji odbyła się wymiana okolicznościowych prezentów. Remigijus Šimašius wręczył burmistrzowi Lublina Krzysztofowi Żukowi bursztynową rzeźbę Żelaznego Wilna, z kolei mer litewskiej stolicy otrzymał wykutą na tę okazję monetę.

Następnie pod Pomnikiem Unii Lubelskiej delegacje złożyły wieńce, po czym wpatrywali się w niebo, gdzie z ogłuszającym rykiem silników przeleciał dwukrotnie nad centrum Lublina reprezentacyjny zespół Biało Czerwone Iskry, na samolotach polskiej konstrukcji i produkcji, TS-11 „Iskra”.

Wieczorem w Filharmonii Lubelskiej odbył się koncert łącznej polsko-litewskiej orkiestry pod batutą kompozytora oraz dyrektora Orkiestry Kameralnej Nowych Idei (NIKO) Gediminasa Gelgotasa. W ubiegłą sobotę taki samy koncert odbył się w Wileńskim Ratuszu.

1 lipca przed 450 laty utworzenia Unii Lubelskiej zapoczątkowało powstanie państwa znanego w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów – ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.

Historyk Edvardas Gudavičius mówił, że Unia Lubelska była dla Litwy ,,najlepszą z najgorszych opcji” zachowania państwowości Wielkiego Księstwa Litewskiego, które w tym czasie było zagrożone wojną z Rosją. Unia Lubelska mimo pewnych kontrowersji przetrwała ponad 200 lat.