Deklaracja miejsca zamieszkania obcokrajowców podczas kwarantanny

Cudzoziemcy, mieszkający w Wilnie lub niedawno przybyli tu zamieszkać, w okresie kwarantanny będą mogli zadeklarować swoje miejsce zamieszkania na Litwie wyłącznie poprzez złożenie w Departamencie Migracji dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na pobyt na Litwie. Obcokrajowcy, którzy już mają zezwolenie na pobyt na Litwie, a którzy chcą zmienić deklarację miejsca zamieszkania lub złożyć ją ponownie, są zachęcani do zaczekania na zakończenie kwarantanny.

Co powinien zrobić obcokrajowiec, pragnący zadeklarować miejsce zamieszkania w Wilnie podczas kwarantanny?

Deklarowanie miejsca zamieszkania w Wilnie po raz pierwszy

Deklaracja miejsca zamieszkania jest składana w Departamencie Migracji podczas odbierania wydanego zezwolenia na pobyt na Litwie.

W okresie kwarantanny (16 – 30 marca) Departament Migracji przyjmuje tylko tych interesantów, którzy zawczasu zarejestrowali się na stronie internetowej www.migracija.lt. Czas wizyty można zarezerwować tutaj.

Jeżeli w którymś z wydziałów migracji nie ma możliwości zarezerwować wizyty zawczasu, interesanci powinni rejestrować się w innym, najbliższym wydziale migracji. Gotowe dokumenty można będzie odebrać po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty lub, jeżeli nie ma możliwości rezerwacji wizyty – wyłącznie po odebraniu telefonu od pracowników Departamentu Migracji oraz uzgodnieniu czasu odbioru dokumentu.

Osoby, u których wystąpią dowolne objawy choroby, na przykład, gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu i in. zdecydowanie prosimy nie udawać się do wydziału migracji. Pragniemy zwrócić uwagę, że ze względów bezpieczeństwa wszystkich, pracownicy Departamentu Migracji po zauważeniu ww. objawów choroby mogą odmówić obsługi interesanta i zasugerować przełożenie wizyty na czas późniejszy.

Pracownicy Departamentu Migracji zatroszczą się, by zapewnić odpowiednią higienę, wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję powierzchni. Zarówno interesanci, jak i pracownicy są zaopatrzeni ochronnymi środkami dezynfekcji.

W celu zmiany zadeklarowanego miejsca zamieszkania na Litwie lub ponownego zadeklarowania po terminie składania deklaracji (osobom posiadającym zezwolenie na pobyt na Litwie)

Deklarowanie miejsca zamieszkania zostaje odroczone do końca kwarantanny. Ze względu na powstałą sytuację, zostanie uwzględnione, że osoba nie miała możliwości zadeklarowania miejsca zamieszkania, dlatego nie będzie to traktowane jako wykroczenie.

Dziękujemy za wyrozumiałość.