Opłata za rachunki w czasie kwarantanny

1.Mieszkańcom Wilna zaleca się, bz rachunki za usługi komunalne i wynajem mieszkania socjalnego, opłacali za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub z innych platform internetowych (ignitis.lt, vienasąskaita.lt i inne). Warunki płatności pozostają niezmienne.

2. Jeśli nie masz możliwości płacenia za usługi internetowo, zalecamy fakturowanie w „Express-Market“, w sklepach „Maxima“, w kioskach „Lietuvos spauda“ i „Narvesen“, w terminalach „Perlas“ oraz litewskich urzędach pocztowych (od 18 marca tylko kartą kredytową).

3. Seniorów miasta Wilno, którzy nie mają możliwości płacenia za usługi internetowo, zachęcamy, by poprosili o pomoc krewnych (dzieci, wnuki). Jeżeli natomiast nie mają takowej możliwości, w przypadku opóźnien za świadczone w czasie kwarantanny usługi i wynajem mieszkania socjalnego odsetki za zwłokę nie będą im naliczane.

4. Mieszkańcy Wilna, którzy mają trudności finansowe w czasie kwarantanny (stracą pracę, wezmą bezpłatny urlop, pozostaną bez pracy z winy pracownika lub utracą dochody) i tym, którzy mają zaległe płatności za usługi komunalne, za wynajem mieszkania samorządowego lub socjalnego, będą mogli zapłacić za rachunki przez dłuższy okres niż zwykle, na podstawie odrębnych indywidualnych umów. Żądania klientów dotyczące płatności będą oceniane indywidualnie na podstawie wspólnie akceptowanego harmonogramu płatności.