Do wileńskich szkół zarejestrowało się już 9200 uczniów

 

E.rejestracja w stołecznych szkołach na nowy rok szkolny nabiera tempa – dotychczas poprzez Internet zarejestrowano 9200 wniosków uczniów.

Złożenie wniosku jest proste i wygodne – wystarczy zarejestrować się na stronie https://svietimas.vilnius.lt, łącząc się za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub innego narzędzia elektronicznej weryfikacji.

Wnioski drogą elektroniczną powinni złożyć rodzice przyszłych pierwszaków, uczniów zmieniających szkołę, przechodzących z progimnazjum do gimnazjum, uczniów, którzy przeprowadzili się do Wilna. Uczniowie, którzy przechodzą na program wyższego poziomu – klasy piątej, dziewiątej (I klasy gimnazjum) lub III klasy gimnazjum w tej samej szkole, powinni złożyć dyrektorowi szkoły wniosek w dowolnej formie.

Podczas wypełniania wniosku jest możliwość wyboru 3 placówek edukacyjnych, jednak bardzo ważne jest zwrócić uwagę na kilka szczegółów: jedna z trzech wybranych szkół obowiązkowo powinna należeć według zadeklarowanego miejsca zamieszkania. Poza tym, zalecamy trzy szkoły wskazać w priorytetowej kolejności – rozpoczynając od tej, do której najbardziej pragnie się trafić.

Rejestracja do konkursowych placówek edukacyjnych w Wilnie dobiegła końca w dniu 31 marca br., do szkół realizujących specjalistyczne programy nauczania (inżynieryjne) lub programy z elementami określonych systemów pedagogicznych – w dniu 17 kwietnia br. Wnioski do wszystkich pozostałych szkół można będzie złożyć do 31 maja br.

Uwzględniając powstałą w kraju sytuację, egzaminy wstępne oraz testy oceny motywacji do nauki w placówkach edukacyjnych prowadzących nabór w drodze konkursu, realizujących specjalistyczne programy nauczania (inżynieryjne) lub programy z elementami określonych systemów pedagogicznych w bieżącym roku szkolnym nie odbędą się. Nabór do tych placówek edukacyjnych będzie się odbywał na podstawie osiągnięć akademickich oraz innych kryteriów pierwszeństwa, z bardziej szczegółowymi informacjami o zaktualizowanych zasadach naboru można się zapoznać na stronie https://svietimas.vilnius.lt w dziale „Aktualne informacje“. Także informacje o egzaminach lub ocenie motywacji do nauki zostały zamieszczone na stronach internetowych placówek edukacyjnych.

Pierwszacy, którzy pretendują na wolne miejsca w placówkach edukacyjnych realizujących specjalistyczne programy nauczania (inżynieryjne) lub programy z elementami określonych systemów pedagogicznych, do 1 maja br. powinni przedłożyć tym placówkom opis ukończenia edukacji przedszkolnej.

O przyjęciu rodzice zostaną poinformowani pocztą elektroniczną, będą mogli zobaczyć w systemie rejestracji e.wniosków, także listy przyjętych zostaną zamieszczone na stronach internetowych placówek edukacyjnych. Umowę ze szkołą rodzice powinni podpisać przed 31 sierpnia br.

Bardziej szczegółowe informacje: tel.: 1664 lub e-mail: mokyklos@vilnius.lt