W celu zapewnienia płynniejszej obsługi Wilnian przez Urząd Miasta Wilna odpowiedzi w formie pisemnej będą udzielane również w językach obcych

 

Aby świadczenie usług na rzecz mieszkańców Wilna było jeszcze płynniejsze i powszechnie dostępne dla każdego, stołeczny urząd miejski prezentuje swoim klientom istotną nowość – od teraz każdy będzie mógł otrzymać odpowiedź w formie pisemnej w języku odpowiadającym językowi, w którym złożony został wniosek. Nowość ta planowana była już wcześniej, szczególną aktualność jednak uzyskała w okresie wykonywania zdalnej pracy.

„Jakkolwiek banalnie brzmi powiedzenie, że klient zawsze ma rację, jest ono prawdziwe i to nim musimy się kierować w dążeniu do tego, aby obsługa klientów była wygodna dla wszystkich. Czy chodzi o osobę mieszkającą w Wilnie przez długie lata, czy tę, która dopiero tu zamieszkała, czy może właśnie przyjechała zza granicy – obsługa każdej z nich powinna odbywać się w wygodnej dla niej formie i w najbardziej dostępnym dla niej języku” – mówi dyrektor administracji stołecznego urzędu miejskiego Povilas Poderskis.

Przez kilka ostatnich lat Urząd Miasta Wilna obsługiwał klientów na żywo w formie ustnej w czterech językach – litewskim, angielskim, rosyjskim i polskim, zatrudnieni byli również konsultanci posługujący się językiem migowym. Witryna internetowa urzędu jest dostępna również w czterech językach, a od teraz zaistnieje możliwość także składania wniosków i uzyskania odpowiedzi w dowolnym języku obcym.

„Niniejsze poprawki są szczególne ważne dla mieszkańców wielokulturowego miasta. Dotąd obowiązywało rozpatrywanie wyłącznie tych wniosków i skarg w formie pisemnej, które sporządzone były w języku urzędowym, czyli litewskim. Jednak Wilno zamieszkiwane jest przez przedstawicieli wielu mniejszości narodowych, obcokrajowców, którzy wybrali naszą stolicę jako miejsce zamieszkania i pracy. Przyjmowanie i rozpatrywanie pism w innych językach jest dowodem otwartości i wolności Wilna, międzynarodowym zobowiązaniem się” – twierdzi członek Rady Urzędu Miasta Wilna Evelina Dobrovolska, która też zainicjowała tę nowość.

Dzięki temu rozwiązaniu od teraz każdy Wilnianin, który zwraca się do urzędu miasta w formie pisemnej, będzie mógł złożyć zapytania i wnioski w języku ojczystym, odpowiedź lub decyzję zaś otrzyma w języku urzędowym wraz z przekładem na dostępny mu język.