Wilno dąży do liderstwa w sektorze inteligentnej energetyki: miasto zamienia się w cyfrowe laboratorium

 

Urząd miasta Wilna po raz pierwszy dąży do liderstwa w zjednoczeniu graczy sektora energytech na tak dużą skalę. Wynikiem tego – startujące laboratorium zrównoważonej i zaawansowanej energetyki Intelligent Energy Lab, które po raz pierwszy na Litwie, na poziomie samorządu, rozpocznie podróż ku otwartej platformie łączenia krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw, przedstawicieli nauki, krajowych i samorządowych firm w Wilnie, zainteresowanych rozwojem energetyki, która będzie oparta na technologiach i innowacjach.

„Cieszę się, że zasady dynamicznego i otwartego Wilna przenikają do istotnych dziedzin miasta. Jesteśmy już znani jako najatrakcyjniejszy plac zabaw dla zagranicznych talentów sektora fintech. Od dziś Wilno podejmuje kolejny krok w kierunku nowatorstwa – zamienia się w otwarte laboratorium energytech, w którym dzięki połączeniu wysiłków z przedstawicielami nauki, biznesu, innych organizacji i instytucji stworzymy przede wszystkim lepszą i bardziej jakościową usługę dla mieszkańca. Jako stolica o otwartych danych Wilno pod swoim sztandarem gromadzi na otwartej platformie graczy sektora energetycznego orientujących się na technologie, innowacje i digitalizację danych. Choć poszczególne inicjatywy pojawiały się już wcześniej, współpraca na taką skalę jest jedyna, która pomoże rozkołysać cały sektor energetyczny” – twierdzi burmistrz Wilna Remigijus Šimašius.

Zdaniem burmistrza miasta, ten kierunek ku zrównoważonej i zaawansowanej energetyce stanowi konsekwentną część realizacji większej strategii – zielonego Wilna, zrównoważona i inteligentna energetyka nie jest jedynie odnowioną i skuteczniejszą infrastrukturą, to nie tylko czystsze powietrze i zieleńsze miasto, to również stworzone większe korzyści ekonomiczne.

Kolejnym ambicyjnym celem, ku któremu po raz pierwszy w sposób zjednoczony dążyć będą wszyscy partnerzy zainteresowani skutecznością energetyczną, ochroną środowiska i rozwojem sektora energetycznego współczesnego miasta – osiągnięcie w Wilnie do 2040 r. neutralnego oddziaływania miasta na klimat. Według obliczeń, pierwsze inwestycje projektu w ciągu 10 lat pozwolą na osiągnięcie oszczędności na poziomie 400 000 ton CO2, co odpowiada ponad 21 tys. hektarów lasów niezbędnych dla pochłonięcia takiej ilości emitowanego CO2.

Wiceburmistrz miasta Wilna Valdas Benkunskas zwrócił uwagę na filozofię gospodarki okrężnej, na której bazuje nowa platforma.

„Nie jest tajemnicą, że w miarę rozwoju i zwiększania się miasta mocno wzrasta też zużycie energii. Dlatego dla zapewnienia zrównoważonej i skutecznej energetyki niezbędne są nie pojedyncze środki, a systematyczny pakiet współczesnych narzędzi, jednoczący działalność różnych przedsiębiorstw samorządu oraz ekspertów od energetyki, którzy dołączą do inicjatywy. Zasady gospodarki okrężnej są już stosowane w mieście Wilnie: czynna jest stacja wymiany rzeczy Dėk‘ui, od tego roku czynne jest 105 nowych pojemników do zbiórki odpadów włókienniczych, Sieci Ciepłownicze w Wilnie organizują przetwarzanie popiołu na materiały budowlane do budowy dróg. Widzimy więc ogromny potencjał, aby rozwijać ideę zrównoważonej energetyki za pomocą nowych środków, poczynając od aktywniejszej współpracy między przedsiębiorstwami samorządu” – mówi wiceburmistrz Wilna.

Zgromadzenie pod jednym parasolem przedsiębiorstw prowadzących różne działalności w zakresie energetyki, organizacji, funduszy oraz naukowców zdecydowano się powierzyć spółce kontrolowanej przez Urząd miasta Wilna – Sieciom Ciepłowniczym w Wilnie (Vilniaus šilumos tinklai).

Jak twierdzi dyrektor generalny Sieci Ciepłowniczych w Wilnie Gerimantas Bakanas, koordynacja działalności otwartej platformy i realizacji projektów nie jest łatwa, jednak będzie stanowić dowód postępowości firmy.

„Widzimy, że w mieście Wilnie naprawdę istnieje przestrzeń do stosowania najnowszych innowacji w zakresie technologii energetycznych i nie tylko do nadążania za europejskimi partnerami, ale również do kroczenia ku liderstwu w podejmowaniu rozwiązań zrównoważonej energetyki w regionie bałtyckim i wschodnioeuropejskim. Fakt, że do inicjatywy Intelligent Energy Lab dobrowolnie dołączają nawet najwięksi gracze i inwestorzy z sektora energetyki, wskazuje na to, że wyznaczane przez nas cele i postrzegane potencjalne korzyści dla klientów nie są jedynie czczą wizją, tylko celem realistycznym” – powiada dyrektor generalny SCW G. Bakanas.

Za współpracę na platformie zrównoważonej energetyki wypowiedzieli się również przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina w Wilnie.

„Po zaangażowaniu się w działalność Intelligent Energy Lab będziemy dążyć do konsekwentnego przejścia z infrastruktury energetycznej miasta do energetyki nowej generacji, do wymiany dobrych praktyk w dziedzinie badań naukowych nad projektami energetycznymi i rozwoju eksperymentalnego. Razem przyczynimy się do zgromadzenia wspólnot z dziedzin naukowych, inwestorskich, biznesowych i technologicznych Litwy, ponieważ już teraz przedstawiciele tych wspólnot spotykają się i współpracują w działalnościach uniwersyteckich, w procesach organizacji studiów” – mówi rektor UTGW prof. dr Alfonsas Daniūnas.

Zasady i cele działania nowej platformy zrównoważonej energetyki zostały utrwalone w memorandum podpisanym przez uczestników nowej platformy Intelligent Energy Lab – 16 firm i organizacji. Chęć dołączenia do inicjatywy Urzędu miasta Wilna wyrazili w memorandum takie firmy jak Ignitis Group, EPSO-G, Centrum Rejestrów (Registrų centras), Axioma Metering, BOD Group, Solitek, a także Litewskie Stowarzyszenie Dostawców Sieci Ciepłowniczych (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija), Stowarzyszenie Niezależnych Producentów Energii Cieplnej (Nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija), Litewskie Stowarzyszenie Budowniczych (Lietuvos statybininkų asociacija), fundusze inwestycyjne BaltCap, Katalista Ventures oraz przedstawiciele nauki Uniwersytet Techniczny im. Gedymina w Wilnie (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), Park Naukowo-Technologiczny Doliny Wschodu Słońca (Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas), Stowarzyszenie Dolina Wileńska (Vilniaus slėnių asociacija).

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Intelligent Energy Lab nie określiło ostatecznego końca terminu dołączenia do inicjatywy, nowi partnerzy będą nadal mile widziani. Firma Sieci Ciepłownicze w Wilnie już teraz zainicjowała projekty pilotowe odpowiadające celom laboratorium zrównoważonej i skutecznej energetyki: klientom dostarczane są inteligentne liczniki, wydawane pierwsze warunki podłączenia do sieci o niższej temperaturze, prowadzone jest doradztwo w kwestiach kogeneracji słonecznej, trwa realizacja projektu dotyczącego zbiórki zbędnej energii cieplnej.