Przygotowując się do drugiej fali koronawirusa: Wilno ogłasza, jak będziemy żyć do Świąt Bożego Narodzenia

 

Wobec ponownego wzrostu potwierdzonych na Litwie przypadków koronawirusa, samorząd miasta Wilna, dążąc do ograniczenia możliwej drugiej fali COVID-19 w stolicy, zaktualizował plan działań dotyczących zwalczania koronawirusa.

Wilno podejmuje się działań zapobiegawczych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, w najbliższym czasie do środków transportu miejskiego, jego przystanków, placówek edukacyjnych, opieki zdrowotnej i innych instytucji dotrze zaktualizowana kampania informacyjna na temat zaleceń higienicznych. Samorząd zwróci się do Narodowego Centrum Operacji Kryzysowych w sprawie bardziej odpowiedzialnej kontroli epidemiologicznej osób przybywających na Litwę oraz wykonywania większej liczby testów.

„Nie możemy ignorować wciąż istniejącego i zwiększającego się zagrożenia wirusem, jak i nie możemy zapomnieć o ważnych lekcjach, których się nauczyliśmy. Lato dało nam wszystkim chwilę wytchnienia, radości, pewności siebie, jednak pragnąc uniknąć powtórki wiosennego scenariusza, powinniśmy nauczyć się żyć z koronawirusem przynajmniej przez najbliższe półrocze. Dlatego przygotowujemy się do jesiennego okresu, który może być innym w wielu obszarach. Tak jak w odpowiednim czasie przed pół roku stawiliśmy czoło pierwszej fali, tak jak przywróciliśmy życie po jej ustąpieniu, tak i dzisiaj jesteśmy przygotowani do jeszcze bardziej skutecznej walki z drugą falą i nie pozwolić, by odbierała życie lub sparaliżowała życie miasta“, – oświadczył mer Wilna Remigijus Šimašius.

Według mera Wilna R. Šimašiusa, decyzje samorządu dotyczące COVID-19 będą podejmowane z uwzględnieniem rozporządzeń Narodowego Centrum Operacji Kryzysowych.

Jak rozpoczniemy nowy rok szkolny?

Na razie Wilno przygotowuje się do zwyczajnego zbliżającego się nowego roku szkolnego – w placówkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży aktualizowane są informacje na temat higieny i innych ważnych zaleceń w tym okresie. Jeżeli na poziomie krajowym zostaną przyjęte odrębne decyzje w sprawie imprez masowych, w tym – w sprawie organizacji przedsięwzięć dotyczących początku nowego roku szkolnego lub ich odwołania, wówczas takie imprezy w miejskich placówkach edukacyjnych mogą zostać przełożone lub odwołane.

Nie wyklucza się również możliwości nauki w trybie zdalnym, dlatego, przygotowując się do tego możliwego scenariusza, samorząd miasta Wilna w końcu sierpnia zorganizuje pedagogom szkolenia z zakresu skutecznego i efektywnego zdalnego nauczania.

Rodzice powinni wiedzieć, iż w tym okresie zrobiono wyjątek – nie ma potrzeby udawać się do placówek opieki zdrowotnej po zaświadczenia o stanie zdrowia dzieci, gdyż okres ważności ubiegłorocznych zaświadczeń został prolongowany do następnego roku. Zaświadczenia o stanie zdrowia będą potrzebne tylko w przypadku dzieci zmieniających szkołę lub przedszkole.

Usługi opieki zdrowotnej – bezpieczne i dostępne

Przewidziane są również zmiany w placówkach opieki zdrowotnej. Będą świadczone konsultacje kontaktowe i zdalne, dlatego usługi będą świadczone szybciej, jednak przy zachowaniu niezbędnych wymogów bezpieczeństwa, co jest ważne dla zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19). W celu poprawy dostępności usług samorząd planuje rekompensatę kosztów przychodni, poniesionych z powodu tymczasowego zwiększenia liczby pracowników w działach rejestracji. W ten sposób dąży się do tego, by mieszkańcy miasta mogli szybciej i prościej zarejestrować się na kontaktową lub zdalną konsultację lekarską, prolongowanie leczenia (wystawienie recept).

Dopóki istnieje ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19, konsultacje zdalne pozostają i będą zalecane, jednocześnie troszcząc się, by jak najwięcej uwagi poświęcano na dokładne rozmowy między lekarzami i pacjentami.

Samorząd ze swej strony zatroszczy się poprawą oraz urządzeniem dodatkowej infrastruktury mobilnych punktów testowania na obecność koronawirusa, stworzeniem mobilnych brygad, które w razie potrzeby będą mogły się udać do potencjalnych lokalizacji ognisk wirusa. Dążąc do zapewnienia sprawnego i operatywnego badania mieszkańców Wilna stale się angażuje pracowników wileńskich placówek opieki zdrowotnej, jednak dąży się również do przyciągnięcia pracowników medycznych z innych samorządów. Obecnie w Wilnie działa jeden punkt mobilny, który obsługuje mieszkańców okręgu wileńskiego. W ciągu ostatnich 4 miesięcy tylko w wileńskich punktach mobilnych wykonano około 40 000 testów.

Samorząd oraz placówki opieki zdrowotnej obecnie zgromadziły wystarczającą rezerwę środków ochrony osobistej, szacuje się, że wystarczy ona na pozostałe półrocze. Samorząd miasta Wilna na razie nie otrzymał od rządu rekompensaty za środki wydane na opanowanie pierwszej fali COVID-19, jak również informacji o stanie rezerw państwowych.

Samorząd miasta Wilna, biorąc pod uwagę, iż większość pozytywnych przypadków COVID-19 pochodzi z zagranicy, zwrócił się do Narodowego Centrum Operacji Kryzysowych w sprawie bardziej aktywnego testowania i bardziej odpowiedzialnej kontroli przybywających osób. W tym celu, starając się zapewnić, by możliwie najszybciej i wygodniej zbadano jak największą liczbę osób, samorząd planuje przy wileńskim lotnisku urządzić punkt mobilny lub zorganizować pracę mobilnej brygady. Samorząd miasta Wilna wciąż stara się uzyskać od Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego dane o potwierdzonych pozytywnych przypadkach koronawirusa osób wracających z zagranicy oraz o ustalonych miejscach, które te osoby odwiedziły.

Zaleca się pracę w trybie zdalnym

Jeszcze w trakcie pierwszej fali COVID-19 samorząd miasta Wilna oraz cała grupa jego spółek swym przykładem demonstrowały, jak można płynnie pracować i wszystkie świadczone przez samorząd usługi udzielać tylko zdalnie.

Samorząd miasta Wilna zachęca też inne instytucje oraz przedsiębiorstwa już teraz, nie czekając na jesień, na ile jest to możliwe, przenieść prace z biur do domów, zrezygnować ze zbędnych spotkań lub przenieść je do wirtualnej przestrzeni, usługi świadczyć w trybie zdalnym, informacje udzielać telefonicznie.

Jak bezpiecznie podróżować po mieście?

Po zatwierdzeniu przez rząd obowiązku noszenia masek w miejscach publicznych, pasażerom wileńskiego transportu miejskiego przypomina się o podstawowych zasadach. Od 1 sierpnia w autobusach i trolejbusach, także w innych zamkniętych przestrzeniach publicznych ponownie należy zakładać maski ochronne, poza tym, w każdym środku transportu pasażerowie znajdą płyn do dezynfekcji rąk, zarówno na przystankach, jak i w środkach transportu miejskiego pasażerowie są proszeni o zachowanie bezpiecznej odległości, planowanie swych podróży wybierając mniej zatłoczone trasy lub czasy podróży: https://bit.ly/planuokitesVTkeliones 

Nawet po zakończeniu kwarantanny prawie wszystkie środki do dezynfekcji, czystości, zachowania odległości pozostały w środkach transportu publicznego, by maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo pasażerów, kierowców. O zakładaniu masek ochronnych pasażerowie byli stale informowani za pośrednictwem różnych mediów – także na billboardach na przystankach, tablicach informacyjnych w środkach transportu publicznego, przy pomocy komunikatów dźwiękowych. Od bieżącego tygodnia kontrolerzy transportu miejskiego będą obserwować sytuację na najbardziej uczęszczanych przystankach, przypominać pasażerom o konieczności zakładania masek.

Od początku kwarantanny miejsca pracy kierowców transportu publicznego zostały fizycznie oddzielone przy pomocy taśm. Kierowcy nie sprzedają jednorazowych papierowych biletów, a pasażerowie mogą wsiadać i wysiadać ze środków transportu wyłącznie przez środkowe i tylne drzwi.

Niepokój mogą budzić wciąż niewystarczające i nie zawsze dokładnie ustalane przez Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego dane epidemiologiczne. Chociaż nie ma wiarygodnych informacji, iż mieszkańcy Wilna zarażają się właśnie w środkach komunikacji miejskiej, stosowane tu wymogi i różne ograniczenia należą do najbardziej rygorystycznych.

Jakie będą Święta Bożego Narodzenia w Wilnie?

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Wilna oraz jego gości, tym, innym niż zwykle, latem samorząd miasta Wilna planuje imprezy bożonarodzeniowe uwzględniając realne prawdopodobieństwo drugiej kwarantanny. W uzgadnianym programie nie rezygnuje się z przedsięwzięć bożonarodzeniowych, planuje się, że większość z nich będzie się odbywała z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Jednak wielki koncert z okazji zapalenia światełek na choince w bieżącym roku może się nie odbyć.

Mimo wszystko, konkretne decyzje zostaną podjęte po uwzględnieniu sytuacji epidemiologicznej w kraju, stosując się do rozporządzeń kontynuującego swą działalność Narodowego Centrum Operacji Kryzysowych.