W Wilnie znikną nielegalne metalowe garaże

 

Właściciele nielegalnych metalowych garaży w Wilnie są zachęcani do opuszczenia państwowych gruntów, które przez kilka dziesięcioleci były zajęte przez metalowe garaże. Po usunięciu garaży zwolnione tereny zostaną wykorzystane do rozbudowy bardziej dogodnej dla mieszkańców Wilna infrastruktury: stworzenia publicznych stref rekreacyjnych, budowy nowych dróg samochodowych oraz ścieżek dla pieszych i rowerzystów.

Administracja samorządu miasta Wilna podejmuje się zdecydowanych kroków, by pozbyć się znajdujących się w mieście masywów metalowych garaży. Obecnie w Wilnie znajduje się około 10.700 metalowych garaży, a ich masywy zajmują 51 ha państwowych gruntów, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wilna. Powierzchnia, zajmowana przez masywy garażowe, jest mniej więcej równa wielkości 9 boisk piłkarskich lub prawie jednej trzeciej powierzchni parku Vingis.

„Większość metalowych garaży w Wilnie jest zaniedbana, wokół nich są rozrzucone śmiecie, garaże niszczeją i stwarzają zagrożenie dla zdrowia, środowiska oraz mienia mieszkańców. Zaszpecają oblicze stolicy oraz nielegalnie zajmują państwowe grunty, które w rozwijającym się mieście są niezbędne do budowy bardziej wygodnych dróg, ścieżek rowerowych, na urządzenie przestrzeni rekreacyjnych“, – powiedział wicemer Wilna Vytautas Mitalas.

Właściciele metalowych garaży już nie raz byli zachęcani do zwolnienia gruntów, jednak z powodu ich opieszałej reakcji zdecydowano sięgnąć po bardziej zdecydowane środki. Administracja samorządu miasta Wilna zobowiązuje właścicieli garaży do 30 września przenieść metalowe garaże na własne grunty lub przekazać je jako złom metalowy. Tym właścicielom, którzy to zrobią w terminie, miasto pomoże uporządkować opuszczony teren.

Od następnego tygodnia starostwa umieszczą ogłoszenia w znajdujących się na ich terytorium masywach garaży, które dostarczą informacji o przebiegu procesu usuwania garaży. Właściciele powinni będą poinformować starostwo o usuniętym garażu lub rozpoczętej procedurze usuwania, wskazując swe dane oraz informacje o garażu.

„Mamy wielką nadzieję, że właściciele garaży okażą się życzliwi i opuszczą państwowe grunty, z których przez bardzo długi czas korzystali bez poważniejszych sankcji. W tym wypadku, jeżeli właściciele nie usuną swych garaży, samorząd będzie zmuszony do wszczęcia postępowań sądowych, natomiast właścicielom będą groziły kary pieniężne także ze strony Narodowego Urzędu ds. Gruntów“, – stwierdził V. Mitalas.

Zamiast garaży – wygodniejsza codzienność mieszkańców Wilna

W miejscu niektórych masywów garaży już zostały zaplanowane projekty, które przyczynią się do wzrostu dobrobytu mieszkańców Wilna. Na przykład, w Karolinkach po usunięciu znajdujących się przy ulicy Sietyno garaży zostanie wybudowany brakujący 250 – metrowy odcinek ulicy między ulicami V. Maciulevičiaus i R. Jankausko. Przy dwupasmowej ulicy z chodnikiem dla pieszych i miejscami parkingowymi zostanie także zainstalowane nowe oświetlenie oraz zostaną uporządkowane dwa skrzyżowania.

W Sznipiszkach, po usunięciu garaży z działki o powierzchni 80 arów między ulicami Giedraičių i Kintų, powstanie plac dla              różnych imprez, ścieżki dla pieszych, elementy małej architektury, oświetlenie, place zabaw oraz sportowe. Mieszkańcy Wilna podczas nieformalnego głosowania zadecydowali, że ten plac zostanie nazwany Placem Sznipiskim.

Obecnie znajdujące się przy ulicy Kernavės nielegalne metalowe garaże przeszkadzają w rekonstrukcji ulicy Širvintų. Z powodu znajdującego się na państwowych gruntach masywu garaży nie jest możliwe połączenie ścieżek rowerowych, ciągnących się wzdłuż ulic Širvintų i Kernavės. Obecnie trwa proces usunięcia masywu garaży, po zakończeniu którego rowerzyści będą mogli się cieszyć z połączonej ścieżki rowerowej.

Stają się wysypiskami

Niektóre masywy garaży nie tylko utrudniają projekty rozwoju miasta, ale też stanowią zagrożenie dla zdrowia mieszkańców miasta, gdyż przekształciły się one w samowolne wysypiska odpadów, które rozprzestrzeniają w środowisku szkodliwe substancje.

Na przykład, w masywie garaży przy ulicy Sietyno przez nieustalony okres czasu gromadziły się odpady, których wspólnota garażowa, nie zważając na stałe wezwania, nie zagospodarowała. Wreszcie w 2020 r. samorząd z własnej inicjatywy usunął z terytorium 521 ton odpadów mieszanych, 29 ton opon, 114 m3 odpadów budowlanych oraz zlikwidował 635 m3 wycieków. Za likwidację odpadów administracja samorządu wystawiła wspólnocie garażowej rachunek na kwotę 123 tys. EUR.

„Przypominamy, że po usunięciu metalowego garażu jego właściciel powinien także usunąć przedmioty, odpady, uporządkować zajęte przez garaż i wykorzystywane do jego eksploatacji terytorium. Do 30 września administracja samorządu oferuje pomoc – tym właścicielom, którzy sami usuną metalowe garaże, pomożemy nieodpłatnie uporządkować terytorium. Ci, którzy spóźnią się z usunięciem garaży, powinni będą samodzielnie uporządkować terytorium lub otrzymają od nas wezwanie do pokrycia kosztów uporządkowania terenu“, – zaznaczył V. Mitalas.

Tymczasowe metalowe garaże w Wilnie i innych miastach Litwy zaczęły pojawiać się jeszcze w czasach radzieckich. Wówczas decyzję o zezwoleniu na tymczasową – na okres 3 – 5 lat – budowę i eksploatację metalowych garaży na wolnych gruntach państwowych uchwalił Komitet Wykonawczy Rady Deputowanych Ludowych. Po reformie samorządowej funkcje komitetów wykonawczych przejęły instytucje wykonawcze samorządów terytorialnych.

Więcej informacji: garazai.vilnius.lt