Osoby pracujące przy wyborach oraz obserwatorów stolica zaprasza do przebadania się szybkimi testami

Od 5 października, przez cały okres wyborów do Sejmu, samorząd Wilna zaprasza osoby pracujące przy wyborach, obserwatorów, także członków Głównej Komisji Wyborczej do przebadania się szybkimi testami, które wykażą czy osoba miała styczność z SARSCoV-2 i czy powstały antyciała. Osoby, które chcą się zbadać, już od dziś, po zarejestrowaniu się, mogą wykonać testy przy mobilnym punkcie (ul. V. Gerulaičio 1, w Wilnie) w tymczasowym pomieszczeniu do testowania.

Szybkimi testami w punkcie mobilnym mogą przebadać się osoby, które tego chcą: przewodniczący (-a) GKW, jego (jej) zastępcy, członkowie, pracownicy sekretariatu, przewodniczący komisji okręgowych i dzielnicowych wyborczych w wyborach do Sejmu, a także członkowie i obserwatorzy.
Testowanie w punkcie mobilnym będzie obejmowało wyłącznie osoby, które się zarejestrowały i otrzymały wiadomość SMS z indywidualnym kodem. Wszyscy chętni do zbadania się muszą wypełnić przeznaczona im ankietę i doczekać się wiadomości SMS, w której będzie wskazane dokładnie kiedy i dokąd należy się udać.

Planuje się, że w ciągu dnia zostanie wykonanych około 140 testów lub więcej, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Odpowiedzi szybkiego testu można uzyskać mniej więcej w ciągu 15 minut. Jeżeli będą przypadki, że test będzie pozytywny – czyli, że osoba miała styczność z SARSCoV-2, od razu w mobilnym punkcie zostanie wykonany test na COVID-19 (PGR).

Do punktu testowania należy udać się na piechotę, samochody można zostawić na położonym obok parkingu. Ze sobą należy mieć dokument potwierdzający tożsamość osoby oraz pokazać wiadomość SMS z 6-cio cyfrowym kodem.

Na mocy rozporządzenia ministra ochrony zdrowia Republiki Litewskiej – szefa VESOC (Państwowe Centrum Operacyjne w Sytuacjach Ekstremalnych) planuje się szybkimi testami

Przypominamy, że testy nie są obowiązkowe, a tylko zalecane. Testy dla samorządu przekazało Ministerstwo Ochrony Zdrowia.

Jeżeli w przyszłości powstaną jakiekolwiek pytania dotyczące tego procesu, zapraszamy do pisania zapytań na email covidtestai@gmail.com oraz wskazania kontaktowego numeru telefonu do Państwa – będziemy się starali podać jak najbardziej wyczerpującą informację w kwestiach dotyczących wykonywania testów oraz interpretowania wyników.

Dział marketingu i komunikacji, vrt@vilnius.lt