W Wilnie od wtorku rozpocznie się dystrybucja tabletek jodku potasu: mieszkańcy Wilna będą mogli je odebrać bezpłatnie w aptekach

Od wtorku, 20 października, mieszkańcy Wilna w aptekach sieci „Eurovaistinė”, „Camelia”, „Gintarinė vaistinė”, „Norfos vaistinė” oraz „Benu” będą mogli bezpłatnie otrzymać tabletki jodku potasu, które są przeznaczone do ochrony organizmu przed szkodliwym wpływem radioaktywnego jodu w przypadku możliwej awarii jądrowej. Tabletki będą wydawane wszystkim zameldowanym w Wilnie mieszkańcom, którzy okażą dokument tożsamości. Tabletki jodku potasu są rozdawane mieszkańcom jako środek prewencyjny w związku z uruchomieniem w najbliższym czasie Elektrowni Atomowej w Ostrowcu na Białorusi. Mają one chronić tarczycę przed szkodliwym wpływem radioaktywnego jodu.

„Cieszymy się, że wspólnie z ministerstwem udało się znaleźć rozwiązanie i sprawnie rozdzielić tabletki jodku potasu dla mieszkańców miasta. Preparat zostanie rozdystrybuowany za pośrednictwem aptek, które dobrowolnie się do tego przyłączyły. Chociaż ryzyko nieszczęścia jest bardzo małe i mamy nadzieję, iż nie trzeba będzie skorzystać z tych tabletek, jednak mieszkańcy miasta powinni być przygotowani“, – powiedział Povilas Poderskis, dyrektor administracji samorządu miasta Wilna.

Wydawane w największych sieciach aptek

Należy zwrócić uwagę, że wystawiona przez instytucję pożytku publicznego „Centro poliklinika” e-recepta – to wystawienie scentralizowane, do wykonania którego prawnie została zobowiązana właśnie ta placówka opieki zdrowotnej. „Centro poliklinika” kończy już wystawianie ostatnich e-recept dla wszystkich zameldowanych w Wilnie mieszkańców, by mogli bezpłatnie otrzymać tabletki jodku potasu. Mieszkańcy, po okazaniu dokumentu tożsamości, będą mogli odebrać tabletki w aptekach największych sieci „Camelia“, „Eurovaistinė“, „Gintarinė vaistinė“, „Norfos vaistinė“ oraz „Benu“. Razem z tabletkami jodku potasu mieszkańcy otrzymają instrukcje użytkowania w języku litewskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim.

Pragniemy zwrócić uwagę mieszkańców, iż elektroniczne recepty na bezpłatne otrzymanie tabletek jodku potasu zostały wystawione automatycznie. Dlatego nie trzeba udawać się do placówek opieki zdrowotnej. Wystarczy udać się do apteki oraz okazać dokument tożsamości. E-recepta jest ważna przez 30 dni, to znaczy do 17 listopada 2020 r.

Należy zaznaczyć, iż mieszkańcy Wilna powinni zażywać tabletki jodku potasu tylko w przypadku awarii jądrowej w sąsiedniej Białorusi i tylko w tym przypadku, jeżeli takie rekomendacje przedstawią odpowiednie instytucje państwowe.

Niezbędne jest zameldowanie w Wilnie

Osoby mieszkające w Wilnie, jednak tu nie zameldowane, nie będą mogły otrzymać bezpłatnych tabletek. Osoby, które z jakiegoś powodu nie będą mogły tego zrobić, będą mogły po prostu nabyć tabletki jodku potasu w aptekach za własne pieniądze.

Jeżeli pacjent z powodu obiektywnych przyczyn (np. niepełnosprawność) nie może sam udać się do apteki, należne mu tabletki jodku potasu może odebrać przedstawiciel pacjenta, który w aptece okaże dokument potwierdzający tożsamość reprezentowanej osoby.

Jak się zachować w przypadku awarii

Samorząd przypomina, iż elektrownia jądrowa, która zostanie uruchomiona na Białorusi, znajduje się w odległości 45 km od Wilna. Stolica Litwy znajduje się w strefie o promieniu 100 km, mieszkańcom której w przypadku awarii w elektrowni jądrowej może być zalecane zażywanie tabletek jodku potasu. Gdyby w elektrowni jądrowej na Białorusi doszło do awarii, w trakcie której do atmosfery dostałyby się materiały radioaktywne, litewskie instytucje niezwłocznie poinformowałyby o tym mieszkańców. W przypadku awarii jądrowej mieszkańcy Wilna zostaną o tym poinformowani na trzy sposoby: za pomocą syren dźwiękowych, krótkich komunikatów ostrzegawczych, wysyłanych na telefony komórkowe oraz za pośrednictwem radia, telewizji i innych mediów. W przypadku takich awarii zaleca się zamknięcie wewnątrz lokalu i oczekiwanie na komunikaty instytucji państwowych o działaniach i środkach, których należy się podjąć w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa. Na tym etapie mieszkańcy także zostaliby poinformowani, czy należy zażywać tabletki jodku potasu.

W przypadku awarii jądrowej ewakuacja mieszkańców odbywa się w promieniu 30 km od reaktora. Ponieważ Wilno znajduje się w większej odległości od białoruskiej elektrowni atomowej (45 km), w przypadku awarii mieszkańcy Wilna przede wszystkim powinni pozostać w domach, nie wychodzić na zewnątrz, śledzić informacje w radiu i telewizji oraz czekać na dalsze wskazówki: czy zażywać tabletki, nosić środki ochrony dróg oddechowych, ewakuować się itp. Więcej informacji o trybie odbioru, spożyciu tabletek jodku potasu oraz rekomendacjach jak należy się zachować w przypadku awarii jądrowej, można znaleźć na stronie jodas.vilnius.lt w rubryce najczęściej zadawanych pytań, także na stronie www.lt72.lt.