Wilno rozwija sieć usług transportu publicznego – planuje się dziewięć nowych tras z ekologicznymi autobusami

Dzisiaj rada samorządu miasta Wilna rozpoczęła rozważanie propozycji zorganizowania przetargu na wyłonienie przewoźnika transportu publicznego do przewozu osób małymi ekologicznymi autobusami na peryferyjnych obszarach miasta. Po zatwierdzeniu tego przetargu przez radę i zrealizowaniu go, planowanych jest dziewięć nowych tras tam, gdzie obecnie transport miejski nie dociera – w ten sposób łączny wskaźnik dostępności transportu miejskiego w Wilnie wyniesie 92%.

„Zakup ekologicznych środków transportu, rozwój sieci usług transportu publicznego w oddalonych rejonach Wilna – to ważny i konieczny krok. Modernizujemy flotę transportu publicznego w stolicy i już możemy się cieszyć imponującą statystyką – ponad połowa całego transportu publicznego jest nowa. Wierzę, że to jeszcze bardziej zachęci mieszkańców Wilna do poruszania się po mieście i wybierania transportu miejskiego, co jednocześnie pomoże zmniejszyć korki na ulicach oraz przyczyni się do poprawy jakości życia“, – powiedziała Danuta Narbut, zastępca dyrektora administracji samorządu miasta Wilna.

Dziewięć nowych tras autobusów zostałoby zintegrowanych z siecią transportu miejskiego. Trasy docierałyby do następujących obszarów mieszkalnych: Kriaučiūnai, Platiniškės, Pilaitė, Rokantiškės, Kryžiokų sodai, Visoriai, Didieji Gulbinai, Mažieji Gulbinai, Riovonys, Pavilnio sodai, Guriai, Naujoji Vilnia, Ivaniškių sodai i inne. Miejscowości zostały dobrane z uwzględnieniem liczby mieszkańców danego obszaru oraz w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego ich przemieszczania się po mieście.

„Poprzez ten przetarg na nowe trasy chcemy wejść w bardziej odległe, ale istotne mieszkalne rejony, wspólnoty działkowe, z których każdego dnia w kierunku centrum miasta porusza się wiele osób. Oszacowaliśmy, że wraz z uruchomieniem nowych tras, usługi transportu miejskiego będą dostępne dla około 52 tys. osób, które obecnie nie mają możliwości skorzystania z transportu publicznego. W ten sposób poprawimy jakość ich życia i poruszania się, zmniejszymy szkodliwy wpływ transportu na środowisko“, – powiedziała Modesta Gusarovienė, dyrektor spółki SĮ „Susisiekimo paslaugos“.

Planuje się, że nowe trasy będą obsługiwane przez autobusy klasy M2 lub M3, posiadające po około 22 krzesła dla pasażerów. Autobusy te spełniałyby najwyższe wymagania środowiskowe. Dokładna liczna autobusów zostanie doprecyzowana w trakcie przetargu, jednak wstępnie szacuje się, że flota transportu miejskiego zostanie uzupełniona o co najmniej 22 nowe autobusy, napędzane energią elektryczną lub gazem.

Poza tym, po uruchomieniu komunikacji miejskiej na wskazanych terytoriach, zostaną tam także urządzone przystanki, zapewniające bezpieczne i wygodne oczekiwanie, dojścia do nich, zostanie dostosowana organizacja ruchu, zainstalowane oświetlenie oraz inna infrastruktura.

Usługi przewozu pasażerów na nowych trasach będzie świadczył przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu publicznego. W przetargu tym będzie mógł uczestniczyć dowolny przewoźnik spełniający jego warunki i wymagania.

Ostateczna decyzja w sprawie przetargu na wyłonienie przewoźnika transportu publicznego zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu rady samorządu miasta Wilna.

W Wilnie już ponad 70% nowych autobusów

Należy zaznaczyć, że ulicami Wilna obecnie jeździ ponad 300 nowych autobusów i trolejbusów, w tym także pierwsze autobusy elektryczne, kursujące w centralnej części Wilna. Tego lata dostarczono 50 nowych, ekonomicznych, nowoczesnych i komfortowych autobusów, a łącznie kursuje ponad 70% nowych autobusów, których wiek wynosi od 1 do 3 lat.

Po zmodernizowaniu floty rośnie także zadowolenie pasażerów z transportu miejskiego. Badania z dwóch ostatnich lat wskazują, że wileńskie autobusy i trolejbusy oraz całą organizację funkcjonowania transportu publicznego oceniają oni prawie na 8 punktów z 10. Są to najwyższe oceny w całej historii wykonywania badań.

Obecnie Wilno przygotowuje studium wykonalności modernizacji miejskiego transportu publicznego. Celem jest dokonanie analizy oraz przedstawienie rozwiązań opartych na danych, dokonanie oceny technologii oraz dobrych praktyk innych państw w zakresie modernizacji i ekologizacji floty transportu publicznego. Także dokonanie oceny potrzeb przebudowy istniejącej infrastruktury lub urządzenia nowej w celu dalszej poprawy jakości podróży w Wilnie oraz zmniejszania wpływu transportu na środowisko.

W oparciu o te studium, plan zrównoważonej mobilności miasta oraz krajowe i unijne wymogi dotyczące redukcji zanieczyszczenia w najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje w jaki sposób i jakimi etapami będzie dalej modernizowany transport publiczny w Wilnie.