Dystrybucja tabletek jodku potasu w Wilnie została przedłużona do 17 grudnia

 

Od chwili rozpoczęcia w Wilnie w końcu października prewencyjnej dystrybucji bezpłatnych tabletek jodku potasu w aptekach, dotychczas rozdano ich około 45% (łącznie dla Wilna przeznaczono 2.155.022 tabletek). Dla tych osób, które nie odebrały tabletek jodku w ciągu miesiąca, samorząd miasta, przy współpracy z Centrum Rejestrów oraz Ministerstwem Zdrowia, prolongował receptę elektroniczną na kolejny miesiąc. Wciąż około 220 tys. mieszkańców Wilna nie odebrało z aptek tabletek jodku potasu.

„Zwracamy się dzisiaj do około 220 tys. mieszkańców Wilna – przezorny zawsze ubezpieczony, prosimy pospieszyć i w ciągu najbliższego miesiąca, do 17 grudnia, odebrać w aptekach bezpłatne tabletki jodku potasu. W ten sposób zaoszczędzicie czas aptekarzy i placówek służby zdrowia, który wszyscy będą mogli przeznaczyć na walkę z pandemią. Apteki są blisko domów, więc jest to i wygodne, i bezpieczne, a w razie pytań można skonsultować się ze specjalistą w kwestii stosowania preparatu”, – zachęca Viktorija Turauskytė, kierownik Wydziału Opieki Zdrowotnej samorządu miasta Wilna.

Na mocy zarządzenia Ministerstwa Zdrowia, tabletki są rozdawane zameldowanym w Wilnie mieszkańcom jako środek prewencyjny w związku z uruchomieniem obok Litwy białoruskiej Elektrowni Atomowej w Ostrowcu, jako środek zabezpieczający przed możliwą awarią. Tabletki jodku potasu należy zażywać wyłącznie w przypadku awarii jądrowej oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

Osoby, które wciąż nie odebrały tabletek jodku, w aptece powinny okazać dokument tożsamości. Tabletki jodku potasu można odebrać w jednej z pięciu największych sieci aptek: „Camelia”, „Eurovaistinė”, „Gintarinė vaistinė”, „Norfos vaistinė” i „Benu vaistinė”, a dokładny wykaz aptek, bezpłatnie wydających tabletki jodku, jest dostępny na stronie: jodas.vilnius.lt. Razem z tabletkami są dystrybuowane ulotki informacyjne z instrukcją użytkowania w języku litewskim, rosyjskim, polskim i angielskim, w których wskazane jest w jakim przypadku i kiedy należy zażywać te tabletki.

Ci mieszkańcy Wilna, którzy swe miejsce zamieszkania zadeklarowali w październiku, także wkrótce będą mogli odebrać bezpłatne tabletki jodku potasu. Przychodnia „Centro poliklinika” zapewni, by również dla nich w najbliższych dniach zostały wystawione e-recepty. Na stronie www.esveikata.lt można sprawdzić, czy e-recepta została już wystawiona.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie: jodas.vilnius.lt