Wilno w ciągu roku zwiększyło się o kolejne 10 tys. mieszkańców

Wilno nadal rośnie i pozostaje jedną z najszybciej rosnących stolic Państw Bałtyckich: w ciągu 2020 r. miejsce zamieszkania w stolicy zadeklarowało kolejnych 10 tys. nowych mieszkańców Wilna. W porównaniu z poprzednim rokiem – kilka lat z rzędu w Wilnie przybywało po 8.000 nowych zameldowanych mieszkańców.

„Ten trend ma wyraźne przyczyny i każdego roku staramy się jeszcze bardziej te przyczyny wzmocnić. Nie wątpię, iż trend wzrostowy utrzyma się jeszcze przez długi czas“, – stwierdził mer Wilna Remigijus Šimašius.

Zadeklarowane miejsce zamieszkania – to znacznie więcej niż tylko formalność – oraz uczciwa wymiana, która wzmacnia miasto: dzięki dochodom, otrzymywanym jako podatek dochodowy mieszkańców, miasto się porządkuje, rozwija, buduje się nowe ścieżki dla pieszych oraz rowerowe, otwiera się nowe boiska sportowe i place, buduje się przedszkola i szkoły. Każda osoba meldująca się w Wilnie przyczynia się do tego, że miasto staje się piękniejsze, coraz bardziej wygodne do życia i pracy, a mieszkańcy miasta korzystają ze wszystkich jego dobrodziejstw.

Pandemia oraz kwarantanna dodatkowo uwydatniły znaczenie zadeklarowania miejsca zamieszkania w Wilnie: na przykład, mogą wystąpić trudności w dostępnie do opieki zdrowotnej, a po wprowadzeniu ograniczeń w przemieszczaniu się między miastami, osoby faktycznie mieszkające i pracujące w Wilnie, jednak tu nie zameldowane stykają się z różnymi skomplikowanymi sytuacjami. A w obecnej sytuacji bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, by niezbędne usługi dotarły do ludzi możliwie najszybciej.

Zamówienia zaświadczeń zwiększyły się dziesięciokrotnie

Po ogłoszeniu ograniczeń w przemieszczaniu się między samorządami, prawie dziesięciokrotnie zwiększyła się liczba wniosków dot. zaświadczenia o zameldowaniu: jeżeli wcześniej samorząd miasta Wilna otrzymywał około 40 wniosków dziennie, to w okresie przedświątecznym – do 400 wniosków dziennie. Szacuje się, że część wniosków możliwie dotyczy przemieszczania się do innych miast podczas Świąt, poszukując sposobu wyjechać, a następnie wrócić.

Co warto wiedzieć dla tych osób, które decydują się tymczasowo zameldować w innym mieście wyłącznie z powodu świątecznych wyjazdów

Zadeklarowanie miejsca zamieszkania wiąże się z szeregiem usług świadczonych przez miasto i później mogą powstać poważne kłopoty. Zmiana zameldowania może spowodować utratę pierwszeństwa w kolejce do przedszkola. Po ponownym zameldowaniu mieszkaniec Wilna w kolejce do przedszkola okaże się niżej, niż był wcześniej. Inna sytuacja – rejestracja do szkół. Przy zmianie zameldowania można utracić kryterium pierwszeństwa, gdyż jest ono stosowane, gdy okres zameldowania na obszarze przypisanym do konkretnej szkoły wynosi dwa lata lub dłużej.

Ważne jest wiedzieć, że jeżeli osoba otrzymuje świadczenia socjalne, po przeprowadzeniu się do innego samorządu, płacenie świadczenia przez poprzedni samorząd wygasa. W ten sposób można utracić w Wilnie prawo do ulgi na ogrzewanie, zasiłku socjalnego, bezpłatnego wyżywienia dla dzieci, zasiłku na dzieci, zasiłku celowego. W innym samorządzie te świadczenia są przyznawane i wypłacane nie wcześniej, niż od następnego miesiąca po tym, gdy osoba zmienia miejsce zamieszkania.

Liczba urodzeń oraz małżeństw pozostała w miarę stabilna

Mimo trudnego, naznaczonego pandemią roku, liczba urodzeń i małżeństw w Wilnie zmieniła się nieznacznie: 4787 par zawarło związek małżeński, zarejestrowano 9778 urodzeń, w porównaniu z 2019 r., zarejestrowano tylko o 20% mniej związków małżeńskich, natomiast liczna urodzeń zmniejszyła się o 12%.

Samorząd miasta Wilna zachęca do zdalnej rejestracji swego miejsca zamieszkania bezpośrednio z domu, korzystając z usług elektronicznych, świadczonych za pośrednictwem strony internetowej: www.vilnius.lt/deklaravimas