Nowe szkoły, szpitale czy boiska sportowe: jakiej budowy mamy spodziewać się w Wilnie w tym roku?

 

Projekty rozwoju infrastruktury społecznej, szczególnie aktualne dla Wilnian, w tym roku nabierają dynamiczności. Wśród największych projektów plasuje się Gimnazjum w Tolminkiejmach (lit. Tolminkiemiai), rozszerzenie instytucji medycznej, kompleksy sportowe. Słowami dyrektora Administracji Miasta Wilna Povilasa Poderskisa, w tym roku w stolicy będzie odbywać się budowa licznych obiektów.

Najambitniejszy projekt infrastruktury oświatowej – Gimnazjum w Tolminkiejmach – przeniesiony zostanie w tym roku z rysunków na plac budowy. Budowa szkoły w dzielnicy Zameczka (lit. Pilaitė) powinna rozpocząć się w tym roku, zaś koniec robót planowany jest na wrzesień następnego roku. Mamy nadzieję, że szkoła te dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wyprzedzi czas o całe dziesięciolecia, stanowiąc przykład dla szkół zarówno na Litwie, jak i w całym regionie.

Do wszechstronnego rozwoju projektu szczególnie przyczyniła się lokalna społeczność, kierując swoje uwagi i propozycje. Po uwzględnieniu opinii ludności dzięki rozwiązaniom architektonicznym uczniowie zachęcani będą do ruchu rowerowego nawet w chłodniejszą pogodę, 40% terenu stanowić będzie zieleń i strefy wypoczynkowe, zbudowany zostanie parking samochodowy na 30 miejsc.

Rozszerzenie szpitalu na Antokolu (Antakalnis)

Największe prace w dziedzinie infrastruktury medycznej dotkną w tym roku Miejskiego Szpitalu Klinicznego w Wilnie (lit. Vilniaus miesto klinikinė ligoninė – VMKL). Tu rozpocznie się budowa bloku dziesięciu sal operacyjnych, reanimacyjnych i dializacyjnych. Według P. Poderskisa, takie rozszerzenie jest dla szpitala bardzo potrzebne.

„Szpital antokolski jest bardzo stary, wychował on mnóstwo lekarzy, profesorów i praktyków. Stary blok operacyjny nie był poddany poważnemu remontowi już od 50 lat, doskonalony był jedynie powierzchniowo, mimo że zabiegi chirurgiczne odbywają się tu stale, ich liczba sięga ok. 10 tys. zabiegów rocznie” – powiada dyrektor Administracji Miasta Wilna.

Planowane jest zarówno odnowienie istniejących pomieszczeń szpitalu i przekształcenie działu administracji, jak i rozwój sektora brakujących usług na rzecz mieszkańców miasta. Dyrektor Administracji Samorządu Miasta Wilna wspomina również o planie budowy dodatkowego oddziału chorób infekcyjnych.

Basen w Leszczyniakach (Lazdynai)

W tym roku zamierza się wznowić przerwaną budowę basenu w Leszczyniakach. Po upadłości głównego wykonawcy i zrezygnowaniu przez podwykonawców z kontynuacji robót na warunkach określonych w umowie Samorząd Miasta Wilna rozwiązał umowę i ogłosił nowe zamówienie publiczne. Ma się nadzieję na skuteczne wyłonienie nowego, niezawodnego wykonawcy przed marcem bieżącego roku.

„Jest to stosunkowo złożony projekt. Wykonawca będzie musiał odebrać częściowo zbudowany budynek i zakończyć budowę, zaciągając na siebie odpowiedzialność za całość budowy” – mówi P. Poderskis.

Na dzień dzisiejszy zrealizowano ok. 40% robót budowlanych basenu, ich zakończenie planowane jest na początek roku 2022. Według projektu wielofunkcyjny ośrodek zdrowotny w Leszczyniakach wyposażony zostanie w jedne z najnowocześniejszych basenów w krajach bałtyckich, sale treningowe, sauny oraz parking samochodowy na 105 miejsc.

Wśród przyszłych projektów infrastruktury społecznej należy również wspomnieć kompleks sportowy w Żyrmunach (lit. Žirmūnai), jednak realizacja tego projektu nie rozpocznie się w tym roku. Obecnie Samorząd Miasta Wilna jest w toku rozstrzygania kwestii prawnych związanych z projektem, początek budowy planuje zaś na rok 2022.

Zdjęcia wykonał Saulius Žiūra, wizualizację – „DO architects”