Każdy ze 100 tys. wileńskich seniorów doczeka się telefonu w sprawie szczepień

 

Ponieważ na Litwę dociera coraz więcej szczepionek na COVID-19, Wilno przygotowuje się do szczepienia kolejnych grup priorytetowych. W najbliższej kolejce od 9 lutego – pracownicy oświaty, następnie będą szczepieni seniorzy, zaczynając od najstarszych. W pierwszej kolejności będą szczepieni mieszkańcy Wilna w wieku 80 lat i starsi, następnie w wieku 75 – 79 lat, po nich w wieku 70 – 74 lat, a w końcu – w wieku 65 – 69 lat.

Obecnie w Wilnie mieszka 104 600 osób w wieku powyżej 65 lat. Planuje się, że część seniorów może być zaproszona na szczepienie równolegle z pracownikami oświaty. Ponieważ w Wilnie mieszka prawie 600 tys. mieszkańców oraz liczba osób w innych grupach priorytetowych jest większa niż w innych miastach, masowe szczepienie seniorów prawdopodobnie rozpocznie się w połowie lutego.

Seniorzy nie powinni martwić się o rejestrację na szczepienie w przychodniach lekarskich. Po otrzymaniu dokładnej informacji o tym, kiedy na Litwę oraz konkretnie do Wilna dotrą szczepionki przeznaczone dla konkretnej grupy priorytetowej, przychodnie lekarskie indywidualnie poinformują telefonicznie seniorów o tym, gdzie i kiedy zostaną oni zaszczepieni. Zostanie wyznaczona data i czas szczepienia, wskazane miejsce i gabinet, także data drugiej dawki szczepionki. Uczynią to pracownicy przychodni lub wolontariusze. Szczepienie jest dobrowolne, a zarówno szczepionka, jak i usługa szczepienia są bezpłatne.

Planuje się, że seniorzy będą szczepieni w placówkach, w których są zarejestrowani, ponieważ lekarze rodzinni najlepiej znają swych pacjentów i mogą w pierwszej kolejności zapraszać tych, którzy cierpią na choroby przewlekłe. Takiej samej współpracy oczekuje się również w przypadku prywatnych placówek opieki zdrowotnej. Pacjenci tych placówek, które nie będą mogły samodzielnie szczepić, na pewno nie zostaną zapomniani – zostaną oni przydzieleni do jednej z tych przychodni, które wykonują szczepienie.

W Wilnie razem z dziećmi mieszka sporo seniorów, którzy pozostawili rodzinne miejsca. Żadnych problemów nie powstanie w przypadku osób, które przerejestrowały się do wileńskich przychodni, nawet jeżeli ich miejsce zamieszkania jest zadeklarowane w innym mieście. Seniorzy, którzy faktycznie mieszkają w Wilnie, jednak nie są zarejestrowani w wileńskich przychodniach, jeżeli zgodzi się na to Ministerstwo Zdrowia, również otrzymają możliwość zaszczepienia się w Wilnie.

Poza tym Wilno w najbliższym czasie oczekuje na decyzję Ministerstwa Zdrowia, iż osobom w starszym wieku nie będzie podawana szczepionka firmy „Astra Zeneca”, która, jak wykazują badania, jest nieefektywna w przypadku tej grupy wiekowej. Wilno przygotowuje się, według swych możliwości, zaoferować osobom z niepełnosprawnością ruchową możliwość dowożenia do miejsc szczepień. Po otrzymaniu dokładnej informacji o miejscu i czasie szczepienia, seniorzy powinni zadzwonić pod telefon 85 211 25 55.

Zwracamy uwagę, iż zaleca się nie szczepić osoby, u których po zdiagnozowaniu COVID-19 nie minęły 3 miesiące bądź u których przed szczepieniem badanie serologiczne ujawniło obecność antyciał wirusa.