Stolica uzupełnia mapę centrów szczepień – 8. centrum otwiera w Urzędzie Miasta

W Wilnie otwarte zostaje kolejne centrum szczepień przeciwko COVID-19. Znajduje się ono w samym gmachu Urzędu Miasta (Konstitucijos pr. 3) i od wtorku będzie mogło zaszczepić do 1800 Wilnian.

We współpracy z przychodnią Centro Poliklinika usługę szczepienia w Urzędzie Miasta będzie świadczyć 25 pracowników medycznych wspieranych przez wolontariuszy Czerwonego Krzyża. Szczepionkę będzie mogło otrzymać do 10 osób w jednym czasie. Na tym etapie mieszkańcy muszą doczekać się zaproszenia od przychodni Centro Poliklinika (według grup priorytetowych), nie zaś spieszyć do urzędu bez uprzedniej rejestracji.

Od wtorku w nowym centrum szczepień działającym w Urzędzie Miasta będzie odbywać się szczepienie mieszkańców, członków Sejmu RL oraz członków Rządu.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Wilnie odbywają się w następujących przychodniach: na Antokolu (Antakalnio poliklinika), w Karolinkach (Karoliniškių poliklinika), w Śródmieściu (Centro poliklinika), w Szeszkach (Šeškinės poliklinika), w Nowym Mieście (Naujininkų poliklinika), w Nowej Wilejce (Naujosios Vilnios poliklinika), także w przychodniach UAB InMedica oraz w Urzędzie Miasta Wilna. W końcu bieżącego miesiąca planowane jest otwarcie kolejnej placówki szczepień w Centrum Zajęć Pozaszkolnych w Żyrmunach (Neformaliojo švietimo centras Žirmūnuose) dla uczniów Litwy.

Na dalszym planie stolicy, w kwietniu, o ile uda się uzyskać zgodę Rady Miasta – wynajęcie lokalu Litewskiego Centrum Targowo-Kongresowego Litexpo w trybie negocjacji bez ogłoszenia oraz jego dostosowanie do szczepień.

Wilnianie muszą wiedzieć, że mogą zostać zaproszeni do szczepienia w instytucji opieki zdrowotnej, do której nie należą.

W ramach zaproszenia do szczepienia mieszkańcy są informowani o rodzaju zalecanej szczepionki. W przypadku rezygnacji mieszkańca ze szczepionki oferowanej marki czeka on na kolejny kontakt, kiedy w centrum szczepień pojawi się możliwość zaszczepienia wakcyną innego producenta. Jeśli centrum szczepień dysponuje wakcynami przeciwko COVID-19 pochodzącymi od kilku różnych producentów, a wakcyny te nie są zarezerwowane dla podania drugiej dawki szczepionki, mieszkaniec uzyskuje możliwość wyboru wakcyny konkretnego producenta.

Co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 podano dla ok. 10% mieszkańców Wilna. Szczegółowe statystyki są dostępne na stronie: https://vplanas.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cae80188e50245bda54c2ca9f7dc3f35