Standard zarządzania środowiskowego w Wilnie – gdzie i jak będzie się zmieniać miasto w 2021 roku

 

Ścieżki rowerowe, nowe strefy zielone, wygodniejsze chodniki i wyasfaltowane na zasadzie partnerstwa żwirówki – to prace, które rozpoczną się w stolicy już wiosną tego roku, przy czym z zastosowaniem nowego standardu zarządzania środowiskowego. Na rozwój infrastruktury z budżetu Samorządu Miasta Wilna oraz Funduszu Utrzymania i Rozwoju Dróg przeznaczone zostanie nieco ponad 26 mln euro.

Od bieżącego roku w Wilnie obowiązuje udoskonalony standard zarządzania środowiskowego, którego celem jest poprawa jakości infrastruktury i jej rozbudowa zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Wilna. Jedną z głównych zasad standardu jest ochrona i powiększanie stref zieleni, zapewnienie większej przestrzeni dla pieszych oraz przeznaczenie nadmiaru nawierzchni asfaltowej na inne sposoby poruszania się i zazieleniania. Dużo uwagi poświęca się również lepszej jakości oświetlenia ścieżek, a także poprawie ich wyglądu.

W tym roku dużo pracy zostanie skupionej na zrównoważonej mobilności w mieście – instalacji i rozwoju ścieżek rowerowych i pieszych, a także modernizacji oświetlenia, remoncie i przebudowie ulic.

Sauliaus Žiūros nuotr.

Największa część, bo prawie połowa całkowitej kwoty, zostanie przeznaczona na realizację złożonych projektów infrastrukturalnych, co przyczyni się do stworzenia w mieście infrastruktury o wyższej jakości oraz wygodniejszej dla wszystkich użytkowników dróg. Wilno nie tylko zachowa swoje zielone oblicze, ale będzie jeszcze bezpieczniejsze. Na Starym Mieście planowane jest obniżenie poboczy chodników, co w znacznej mierze wyrówna wszystkich uczestników ruchu. W tym czasie na niektórych innych ulicach pojawią się pasy zieleni, które nie tylko przyczynią się do bezpieczeństwa poprzez oddzielenie ruchu, ale przyniosą jeszcze więcej zieleni w Wilnie.

Standard przewiduje również uporządkowanie około 12 km ulic, zainstalowanie prawie 14 km nowych wygodnych chodników dla pieszych oraz naprawę ponad 12 km istniejących chodników.

Na trasy rowerowe w ramach nowego standardu mają zostać przeznaczone w tym roku około 3 mln euro. Kwota ta zamieni się w ponad 14 km nowych ścieżek rowerowych, nie tylko promujących jazdę rekreacyjną, ale zachęcających także do wyboru bardziej ekologicznego środka lokomocji.

Nowe ścieżki rowerowe są jednym z kluczowych elementów infrastruktury komunikacyjnej i ważnym krokiem w kierunku ciągłej sieci ścieżek rowerowych. W związku z tym przewiduje się rozpoczęcie realizacji czołowych terenów zurbanizowanych łączących główne połączenia autostradowe z centrum miasta (ulicami: Algirdo, Dariaus ir Girėno, Geležinkelio, Žalgirio, T. Narbuto i innych), a także nie mniej ważnych lokalnych, międzyregionalnych tras rowerowych (Tuskulėnai i inne).

W pierwszej połowie bieżącego roku środki przewidziane na asfaltowanie dróg szutrowych Samorząd przeznacza na współfinansowanie realizacji projektów wspólnot lokalnych uczestniczących w programie dofinansowania („50 i 50”). Po zatwierdzeniu nowej procedury przez Radę Miasta Wilna (którą można znaleźć tutaj), w określonych ustalonych przypadkach Samorząd sfinansuje jeszcze większą część projektów niż dotychczas. Przygotowywany jest również plan asfaltowania ulic na terenach od dawna zamieszkanych, który będzie miał na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej w miejscach, które najdłużej oczekują na zagospodarowanie ulic. Konkretne plany zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Z planowanymi na ten rok konkretnymi pracami usprawniającymi infrastrukturę można zapoznać się na poniższej mapie: https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#layers (wybierając opcję „Prace zagospodarowania przestrzennego miasta planowane w 2021 roku”, a następnie podopcję „Punkty planowanych prac zagospodarowania przestrzennego miasta” i „Odcinki planowanych prac zagospodarowania przestrzennego miasta”).

W ciągu roku lista przewidzianych prac może zostać uzupełniona o środki pozyskane z rozwoju infrastruktury na poprawę infrastruktury miasta.

Pełny tegoroczny plan poprawy miejskiego środowiska zamieszkania można znaleźć tutaj:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/gyvenamosios-aplinkos-gerinimo-programa-2021-m/