Wilno przygotowuje się do życia według nowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Samorząd miasta Wilna uzgodnił rozwiązania nowego planu zagospodarowania przestrzennego z 38 instytucjami. Planuje się, że po pokonaniu długiego procesu biurokratycznego plan zagospodarowania przestrzennego zostanie zatwierdzony przez Radę Miasta na początku lipca.

W opinii mera miasta, przez ponad półtora roku przeciągający się proces jest zwycięstwem nad biurokracją. Po przyjęciu go przez deweloperów, pojawią się nowe jakościowe wymagania dotyczące zabudowy: będą planowane budynki o mniejszej skali i objętości, inwestycje w tereny zielone oraz inne udogodnienia dla mieszkańców.

„Dzielnica Perkūnkiemis jest przykładem tego, jak można zamknąć ludzi w pudełkach, a te pudełka tak skoncentrować, że nie zostaje miejsca na przestrzenie publiczne ani inną niezbędną infrastrukturę społeczną“, – powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.

W opinii mera, dotychczas miasto mogło bronić interesu publicznego wyłącznie w sądach i w wielu wypadkach udało się to zrobić, jednak ta droga wymagała wielu zasobów. Również deweloperzy nie byli zadowoleni z tego, że niektórym udało się zrealizować bardziej zyskowne projekty w oparciu o stare dokumenty planistyczne, a wobec nowych stosowano już bardziej rygorystyczne standardy jakościowe.

Miasto obecnie kieruje się planem zagospodarowania przestrzennego, który powinien był obowiązywać do 2015 r.

Wizja Wilna

W najbliższej przyszłości Wilno dąży do zrównoważonego rozwoju w czterech strategicznych kierunkach: edukacja, dostosowanie dzielnic mieszkalnych dla potrzeb ludzi, uporządkowanie południowej części miasta oraz zrównoważona mobilność.

W planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się wiele elementów tych strategicznych kierunków: urządzenie ulic z wolniejszym ruchem (standard ulic), 10 zatwierdzonych zasad architektonicznych miasta, polityka dotycząca terenów zielonych, rozwój ulic i innej infrastruktury.

Plan zagospodarowania przestrzennego daje możliwość ustalić konkretne warunki dla deweloperów, które są zgodne z wizją oraz kierunkami strategicznymi miasta.

Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego? 

Plan zagospodarowania przestrzennego jest zatwierdzany na okres 15 lat. Plan zagospodarowania przestrzennego określa podstawowe zasady w mieście: co i gdzie może być budowane, gdzie i o jakim przeznaczeniu są planowane terytoria.

Uaktualniony dokument planistyczny terytorium Wilna o powierzchni około 400 km2 precyzyjniej, dokładniej i bardziej konkretnie określi priorytety rozwoju miasta, dokładnie określi granice terenów zielonych oraz infrastruktury społecznej, ustali przepisy dotyczące użytkowania i zabudowy terenów poszczególnych dzielnic miasta, określi wymagania dotyczące rozwoju systemów infrastrukturalnych miasta, infrastruktury społecznej, terenów zielonych.

Autor zdjęć Saulius Žiūra

Wydział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt