Drzewa rosnące w podwórkach bloków wielomieszkaniowych można przycinać po uzgodnieniu ze starostwem

Sauliaus Žiūros nuotr.

Coraz więcej mieszkańców Wilna zaczyna pielęgnować podwórka swoich bloków wielomieszkaniowych. Mieszkańcy dbający o rosnące w podwórkach rośliny powinni pamiętać – obcięte gałęzie nie wolno zostawiać byle gdzie, a swe prace należy uzgadniać ze starostwem.

Wystarczy poinformować starostwo o terminie planowanych prac, by starostwo uzgodniło to ze spółkami wywożącymi zielone odpady, a mieszkańcy wiedzieli gdzie składać obcięte gałęzie drzew lub krzewów, by wygodniej było je składować.

„Samorząd dostrzega w ostatnich latach chęć mieszkańców do upiększania otoczenia swych domów mieszkalnych, a mieszkańcy bloków wielomieszkaniowych wcale nie są wyjątkiem. Jeżeli mieszkańcy chcą przyciąć jedną lub drugą roślinę, powinni o tym poinformować swoje starostwo i uzgodnić jakie prace i kiedy można wykonywać, gdzie można należycie ułożyć powstałe po wykonaniu prac odpady zielone, by starostwo mogło się zatroszczyć ich usunięciem“, – powiedział Vytautas Račkauskas, kierownik Wydziału ochrony środowiska i zagospodarowania zieleńców samorządu Wilna.

Najważniejsze jest pamiętać, że obcięte gałęzie drzew lub krzewów są uważane za zielone odpady. Dlatego też podlegają specjalnym wymaganiom w zakresie ich zagospodarowania. Obcięte gałęzie drzew lub krzewów, zgrabione liście, skoszona trawa, zwiędłe wyrwane kwiaty, odpady po owocach lub warzywach, trociny i kora nie mogą być palone, wrzucane do wspólnych kontenerów na odpady komunalne bądź pozostawiane byle gdzie. Nieważne, czy są to gałęzie drzew, czy inne zielone odpady, nie powinny one być zanieczyszczone papierem, plastikiem czy innymi odpadami.

Samorząd miasta Wilna przypomina, że mieszkańcy nie muszą opłacać kosztów wywozu odpadów zielonych z podwórek bloków wielomieszkaniowych. Mieszkańcy domów prywatnych, którzy mają możliwość kompostowania takich odpadów w granicach swoich działek, powinni to robić w kompostownikach, w specjalnie wyznaczonym miejscu lub, jeżeli jest to możliwe, we wspólnych urządzeniach do kompostowania, zarządzanych przez kilku posiadaczy odpadów, razem z innymi odpadami, które zaleca się kompostować. Ci, którzy nie mają możliwości kompostowania odpadów w granicach swoich działek, powinni je dostarczyć do składowisk odpadów zielonych, zarządzanych przez Centrum Zagospodarowania Odpadów okręgu wileńskiego (VAATC) lub do prywatnych spółek zagospodarowania odpadów zielonych.

Autor zdjęć Saulius Žiūra

Wydział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt