Wilno gratuluje dla ponad pół tysiąca maturzystów ze stolicy, którzy na egzaminie maturalnym uzyskali 100 pkt

Na Dziedzińcu Wielkim Uniwersytetu Wileńskiego pogratulowano wileńskim maturzystom, którzy zdali państwowe egzaminy maturalne i egzaminy międzynarodowej matury oraz uzyskali dwie lub więcej ocen po 100 punktów. Aby zdobyć tyle „setek”, maturzyści z Wilna potrzebowali nie tylko konsekwentnej pracy, wyjątkowej wiedzy, zdolności, ale też powodzenia. Nawet 549 maturzystów z Wilna ma wpisanych w swych świadectwach dojrzałości jedną lub więcej „setek”.


W tym roku wyjątkowe zdolności zademonstrowało i więcej niż po dwie „setki” uzyskało 115 maturzystów. Przed rokiem z dwiema lub więcej „setkami” szkołę ukończyło 114 maturzystów.

,,Celem wileńskiego systemu edukacji jest wychowanie twórczych, odważnych i przygotowanych do życia osobowości. Cieszę się i jestem dumny z kolejnego pokolenia maturzystów, którzy wykazali się doskonałymi wynikami“, – oświadczył mer Remigijus Šimašius.

Zdobycie 96 lub 100 punktów nie jest dużą różnicą – maturzyści wykazali się bardzo dobrze, dlatego Wilno gratuluje każdemu, a zwłaszcza tym, którzy w tym roku zaskoczyli sami siebie.


Do doskonałych wyników przyczynia się również to, iż edukacja oraz kwestie jej przyszłości w Wilnie są jedną z priorytetowych dziedzin. Podczas dyskusji, która odbyła się na Placu Łukiskim z przedstawicielami Ministerstwa, Sejmu, rodziców oraz środowiska edukacji, dyskutowano o tym, jak powinna wyglądać wileńska szkoła przyszłości, jak inspirujący powinni być nauczyciele, jakiego inspirującego, bezpiecznego i kreatywnego środowiska oczekują sami uczniowie.

Już od kilku lat w Wilnie został zainicjowany i z powodzeniem kontynuowany program ambasadorów kreatywności, który jest wartością i z powodzeniem jest rozpowszechniany poprzez przykłady tego, jak to działa w szkole. Według twórców programu, nauczyciele najbardziej potrzebują wzmocnienia ich pozycji, gdyż często nie mają odwagi na eksperymentowanie, wyjście poza granice swej dyscypliny. Dyskusję podsumowano – pozwólmy zostać mistrzami, gdyż dobre przykłady się rozprzestrzeniają.


W tym roku 5 „setek” otrzymał jeden maturzysta z Wileńskiego Gimnazjum im. Mykolasa Biržiški, po 4 „setki” otrzymało 15 maturzystów, po 3 „setki” – 27 maturzystów, po 2 „setki” – 72 maturzystów.

Nawet 17 wileńskich szkół może się szczycić tym, iż wykształciły abiturientów, którzy zdając egzaminy maturalne uzyskali dwie lub więcej „setek”: instytucja pożytku publicznego „Centrum Szkoły Współczesnej” (lit. Šiuolaikinės mokyklos centras, 4 „setki”), Wileńskie Klasyczne Gimnazjum Abraomasa Kulvietisa (1 „setka”), Wileńskie Gimnazjum na Antokolu (2 „setki”), Wileńskie Gimnazjum Gabijos (3 „setki”), Wileńskie Gimnazjum Jezuitów (9 „setek”), Liceum Wileńskie (35 „setek”), Wileńskie Gimnazjum im. Mykolasa Biržiški (26 „setek”), Wileńskie Gimnazjum Pilaitės (1 „setka”), Wileńskie Gimnazjum Simonasa Daukantasa (4 „setki”), Wileńskie Gimnazjum im Sofii Kowalewskiej (1 „setka”), Wileńskie Gimnazjum im. Jana Pawła II (3 „setki”), Wileńskie Gimnazjum Užupio (1 „setka”), Wileńskie Gimnazjum im. Wasilija Kaczałowa (3 „setki”), Wileńskie Gimnazjum im. Witolda Wielkiego (3 „setki”), Wileńskie Gimnazjum Žemynos (2 „setki”), Wileńskie Gimnazjum Žirmūnų (16 „setek”), Wileńskie Gimnazjum Žvėryno (1 „setka”). Poza tym dwie inne szkoły, z których 25 maturzystów uczyło się według programu międzynarodowej matury.

Wydział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt