Graty, usunięte z wileńskich podwórek, zamieniają się w wióry

Samorząd Wilna, już od trzech lat wykonujący prace usuwania nieużywanych samochodów, przechodzi do kolejnego etapu i rozpoczyna utylizację takich środków transportu. W najbliższym czasie na złomowiskach zostanie zniszczonych 66 samochodów, które sąd uznał za niczyje i przekazał samorządowi, który z kolei nieużywane środki transportu uznał za odpady.

„W wielu starych dzielnicach Wilna, zgodnie z technicznymi regulaminami budownictwa, brakuje miejsc parkingowych, dlatego samochody są parkowane zarówno na boiskach sportowych, jak i na trawnikach. Szukając sposobu na uwolnienie podwórków, w ciągu trzech lat odholowaliśmy ponad 240 samochodów, które dosłownie zostały porzucone i pozostawione. Po odholowaniu o swe środki transportu upomniało się mniej niż 20 osób, dlatego też powoli się pozbywamy pozostałych aut“, – powiedział Adomas Bužinskas, zastępca dyrektora administracji samorządu Wilna.

Według przedstawicieli samorządu miasta, utylizacja prawie 70 samochodów – to dopiero początek. Wobec braku prawowitych właścicieli, na decyzję sądu o swym losie oczekuje jeszcze około 140 porzuconych przez właścicieli samochodów.

W zakresie utylizacji samochodów samorząd Wilna od trzech lat współpracuje ze spółką UAB „Laurimeta”. Spółka zajmie się odbiorem samochodów z należących do samorządu parkingów, pracami utylizacji pojazdów oraz wystawieniem zaświadczeń o zniszczeniu.

Wszystkie przekazane spółce samochody, które dotychczas rdzewiały w podwórkach, zostaną rozebrane na części. Nadające się do użycia części zostaną wykorzystane powtórnie, natomiast pozostałe materiały zostaną poddane recyklingowi. Natomiast metalowe nadwozia powędrują na złomowiska. Szacuje się, że 95 % wszystkich materiałów zostanie wykorzystanych powtórnie i zaledwie 5 % zostanie zutylizowanych. Poza tym, za każdą nabytą tonę złomu UAB „Laurimeta” zobowiązała się wypłacić samorządowi ponad 200 euro. Cała kwota otrzymana za złom wróci do budżetu miasta.

Podwórza się oczyszczają

Tylko w tym roku samorząd odholował z podwórzy ponad 60 nieużywanych samochodów. Obecnie ilość takiego nienadzorowanego majątku szybko spada.

„Znaczną część tej zapomnianej floty samochodów już usunęliśmy. A właścicieli tych samochodów, które zostały nieodpowiedzialnie porzucone, obudziliśmy ze snu zimowego. Teraz ludzie rozumieją, że samorząd nie tak po prostu rzuca obietnice odholowania samochodów, ale rzeczywiście oczyszcza podwórza. Dlatego te samochody, które jeszcze mają jakąś wartość, również zostały uruchomione“, – powiedział A. Bužinskas.

W przypadku zauważenia w swym podwórku porzuconych, nieużywanych samochodów, mieszkańcy Wilna mogą o tym poinformować Wydział Porządku Publicznego pocztą elektroniczną viesoji.tvarka@vilnius.lt lub telefonicznie (8 5) 219 7948 (wskazując adres, markę, kolor, numer rejestracyjny samochodu, datę i czas zauważenia pojazdu oraz, w miarę możliwości, załączając zdjęcie samochodu).