W planach – połączenie dwóch stron Zwierzyńca (Žvėrynas) za pomocą nowego wiaduktu dla pieszych i rowerzystów

W dolnej części ruchliwej ulicy T. Narbuto dzielącej Zwierzyniec, między ścieżkami dla pieszych wzdłuż ulic Elnių i Danielių, planowane jest nowe połączenie dla podróżujących po mieście bez samochodów. Na dzień dzisiejszy do dyspozycji mieszkańców preferujących ruch pieszy lub rowerowy od ulicy Elnių do bezpiecznego przejścia jest ok. 0,5 km – do skrzyżowania ulic T. Narbuto i Sėlių lub do skrzyżowania przy centrum handlowym Panorama.

Wiadukt połączy również ścieżkę rowerową prowadzącą z Szeszkini (Šeškinė), od ulicy Ozo, ze Zwierzyńcem, ulicą T. Narbuto, a zarazem i z centrum miasta. Ponadto w najbliższym czasie rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy T. Narbuto. Budowa tego odcinka jest bardzo istotna w zapewnieniu płynnego ruchu rowerowego w mieście, ponieważ połączy dzielnicę Zameczka (Pilaitės) z centralną częścią miasta.

Długość wiaduktu zbudowanego nad ulicą o czterech pasach ruchu ma wynosić 44,158 m; szerokość pomostu wiaduktu – 8,497 m. Najmniejsza odległość między budowanym wiaduktem a budynkami mieszkalnymi wynosi ok. 30 m.

Miejsce budowy wiaduktu dla pieszych nie jest gęsto porośnięte roślinnością – dorosłymi drzewami. Na stokach ulicy T. Narbuto rosną młode drzewa, przeważnie olchy, różnego rodzaju klony, także drzewa iglaste. Planowana jest maksymalna ochrona zieleni pokrywającej stok, wycinając jedynie egzemplarze rosnące w strefie budowy wiaduktu. W przyszłości, po utrwaleniu stoku, planowane jest dodatkowe jego zazielenienie.

Zgodnie z kryteriami racjonalności miejsce wiaduktu dobrane zostało w taki sposób, aby nie wymagało urządzenia dodatkowych konstrukcji: schodów i pochylni. Projektowany wiadukt ma zostać położony wzdłuż najgłębszego wykopu przy ul. T. Narbuto i na jednym poziomie łączyć ścieżki dla pieszych i rowerzystów poprowadzone po różnych stronach ul. T. Narbuto. Lokalizacja ta pozwala na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla ruchu pojazdów pod wiaduktem, bez budowy schodów i pochylni w celu wejścia na wiadukt, a zarazem zapewnia, że rozwiązania konstrukcyjne nie będą mieć wpływu na krajobraz Wileńskiej Starówki – nie naruszą wymagań dotyczących dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz stref ochrony Centrum Wilna.

Publiczna prezentacja projektu odbędzie się zdalnie, w dniu 2 września, o godzinie 17.

Odnośnik do zespołu prezentacyjnego: https://bit.ly/3AAkq8n

Dział Marketingu i Komunikacji: vrt@vilnius.lt