Rok szkolny w obliczu COVID-19: jak wileńscy uczniowie powrócą do szkół

Początek nowego roku szkolnego będzie wyglądał inaczej niż koniec poprzedniego, ale o wszystkim zadecyduje stosunek uczniów oraz ich rodziców i opiekunów do koronawirusa. Nieco ponad jedna trzecia (38%) dzieci w wieku 12–15 lat i ponad dwie trzecie (70,2%) osób w wieku 16–24 lat zostało zaszczepionych w Wilnie na kilka tygodni przed 1 września. Zakładając powrót fizyczny uczniów do szkół, w przypadku wykrycia zakażenia w klasie, wolne od izolacji będą osoby w pełni zaszczepione lub posiadające antyciała.

Zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu oraz Zdrowia, wychowanie przedszkolne, zerówkowe i początkowe, podstawowe i średnie w kolejnym roku szkolnym musi odbywać się wyłącznie w sposób stacjonarny, z zachowaniem zatwierdzonych środków bezpieczeństwa.

Immunizacja zostałaby znacznie przyspieszona dzięki szczepieniu, zaś szczepionkę można szybko i łatwo otrzymać w Centrum Szczepień LITEXPO oraz w punktach szczepień przy Placu Łukiskim i ul. V. Gerulaičio 1, jak też w stacjonujących w całej stolicy autobusach szczepionkowych.

Szkoły zadbają również o możliwości dobrowolnego testowania się w placówce.

– Dopóki nie mieliśmy okazji zaszczepić nastolatków, zapewnialiśmy im bezpieczeństwo poprzez regularne testy. Sytuacja jednak uległa zmianom – mamy skuteczne szczepionki, które można podawać dzieciom i młodzieży od 12. roku życia. Testy pozwalają ocenić, czy wirus jest w pobliżu, a szczepienia pomagają chronić życie. W tej chwili nie posiadamy wiedzy co do dostępności testów na początku września, bo sytuacja jest dynamiczna, ale możliwość zaszczepienia na pewno się nie zmieni. Dlatego, jeśli dziś możemy chronić siebie i naszych bliskich, nie odkładajmy tego na później, – mówi Kipras Krasauskas, koordynator ds. szczepień Samorządu Miasta Wilna.

Sauliaus Žiūros nuotr.

Wilno będzie regularnie testować uczniów klas początkowych

Wileńskie szkoły z nadzwyczajną starannością i odpowiedzialnością szykują się do rozpoczęcia roku szkolnego tak, by powrót do szkolnych ławek był pod każdym względem bezpieczny. Przed 1 września, z pomocą nauczyciela lub pracownika służby zdrowia, wszyscy uczniowie przejdą szybkie testy antygenowe.

Od początku września uczniowie klas początkowych będą regularnie testowani metodę kumulacyjną co 4–7 dni. W przypadku wykrycia w jednym z klastrów objaw choroby COVID-19, wszyscy uczniowie z jednego klastra zostaną zaproszeni do wykonania testu PCR przy ul. V. Gerulaičio 1 w Wilnie. Po wykonaniu testu PCR i w przypadku zdiagnozowaniu u dziecka COVID-19, cała klasa zostanie odizolowana, a lekcje będą kontynuowane zdalnie.

Proces testowania przeprowadzony w szkołach działającego przy Samorządzie Miasta Wilna Biura Zdrowia Publicznego „Zdrowsze Wilno” (Vilnius sveikiau) w lutym–czerwcu tego roku wykazał, że po przeszkoleniu uczniów i członków społeczności szkolnej testy można przeprowadzić prawidłowo, bezpiecznie i szybko, więc dzieci będą w stanie samodzielnie pobrać próbki z nosa pod nadzorem pracownika służby zdrowia lub innego członka społeczności szkolnej.

Jak będzie wyglądała nauka w klasach 5–6  

Niektórzy uczniowie w tych klasach już należą do kategorii osób mogących się zaszczepić, więc uczniowie powyżej 12. roku życia będą mogli się zaszczepić i bezpiecznie uczestniczyć w edukacji stacjonarnej. Reszta klasy będzie mogła samodzielnie rozwiązywać okresowe testy. W przypadku zidentyfikowania COVID-19 społeczność szkolna zdecyduje, jak kontynuować proces edukacyjny – w sposób mieszany lub zdalny.

W jaki sposób naukę będą pobierać uczniowie powyżej 12. roku życia 

Uczniowie w wieku 12 lat i starsi mogą zostać zaszczepieni, co nie tylko zapewnia ochronę przed powikłaniami COVID-19, ale także eliminuje potrzebę izolowania zaszczepionej osoby, która była narażona na wirusa w klasie. Ponieważ lekcje będą prowadzone w sposób stacjonarny, nieszczepieni uczniowie będą musieli być regularnie sprawdzani. Nie będą już testowani na zasadzie kumulacyjnej, ale na próbie antygenowej, choć doświadczenie to nie należy do najprzyjemniejszych.

W przypadku, gdy uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych przechorowali COVID-19 i od końca choroby nie minęło więcej niż 210 dni, oraz gdy uczniowie są w pełni zaszczepieni szczepionką „Comirnaty” (producent „Pfizer-BioNTech”) i „Spikevax” (dawniej „Moderna”), testowanie nie będzie obowiązkowe. Obowiązkowi testowania nie będą podlegać również uczniowie, którzy mają przeciwciała, tj. którzy wykonali test serologiczny potwierdzający obecność przeciwciał, w ciągu 60 dni od momentu wykonania testu.

Przypominamy się, że dzieci powyżej 12. roku życia są szczepione szczepionkami „Comirnaty” (producent „Pfizer-BioNTech”) i „Spikevax” (dawniej „Moderna”). Młodzież w wieku od 12 do 16 lat do punktu szczepień powinna przybyć z rodzicami bądź opiekunami prawnymi, młodzież powyżej 16. roku życia może się zaszczepić bez opieki.

Zgodnie z zaleceniami Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMMP), młodzież w wieku od 12 lat od maja może się zaszczepić szczepionką „Comirnaty” (producent „Pfizer-BioNTech”), zaś od lipca również – „Spikevax” (dawniej „Moderna”).

Najczęstsze działania niepożądane u młodzieży w wieku od 12 lat były podobne do tych u osób w wieku 18 lat i starszych: ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze, nudności, wymioty i gorączka. Działania te miały zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego i ustępowały w ciągu kilku dni po szczepieniu

Do początku roku szkolnego szkoły będą na bieżąco przypominać uczniom oraz ich rodzicom i opiekunom o możliwości szczepienia, a także informować o tym, jak zostanie zorganizowany proces edukacyjny w przypadku konieczności odizolowania niezaszczepionego ucznia z powodu zakażenia COVID-19 . Kształcenie na odległość nie będzie trwało dłużej niż ustalony okres izolacji.