Uczniowie Gimnazjum im. Wł. Syrokomli wrócą do nowoczesnych, bezpiecznych pomieszczeń, tymczasowo będą się uczyć w 5 miejscach

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Dla uczniów wileńskiego gimnazjum im. Władysława Syrokomli przygotowywane są bardziej komfortowe i jakościowe warunki nauki. Kontynuowane są prace modernizacyjne i instalowany jest system wentylacyjny. W trakcie realizacji projektu pojawiły się nowe wyzwania, ponieważ konstrukcje z czasów radzieckich musiały zostać wzmocnione, aby zapewnić bezpieczeństwo. Zapewniono, że uczniowie będą mogli wrócić do nauki kontaktowej, która tymczasowo odbywać się będzie w innych pomieszczeniach.

Decyzja o zainstalowaniu nowego systemu wentylacji i klimatyzacji wraz z remontem ogrzewania oznaczała konieczność wzmocnienia konstrukcji budynku. Potrzeba dodatkowego wyposażenia pojawiła się w następstwie pandemii, kiedy zdano sobie sprawę z wagi nowoczesnej wentylacji. Modernizacja Gimnazjum została przeprowadzona w kilku etapach: w pierwszym etapie (2020 r.) wykonano izolację budynku, dzięki czemu nauka w budynku nie została przerwana. Pod koniec 2020 roku, po przetargu na wykonanie dodatkowych prac związanych z remontem systemu grzewczego, zdecydowano się na montaż nowego systemu wentylacji i klimatyzacji.

„To rozczarowujące, że Gimnazjum będzie musiało rozpocząć rok szkolny pod więcej niż jednym dachem, ale w tym przypadku najważniejsze dla nas było uniknięcie nauczania zdalnego, by wszystkie dzieci mogły powrócić do edukacji kontaktowej, a następnie powrócić do bezpiecznego środowiska nauczania. Poinformowaliśmy już rodziców i społeczność lokalną o sytuacji i tymczasowych miejscach nauki” — powiedział Tomas Gulbinas, zastępca mera Wilna.

Przedszkolaki w im. Władysława Syrokomli rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej na Antokolu (ul. Šilo 15), uczniowie szkół podstawowych będą uczęszczać do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (ul. V. Druskio 11) i Gimnazjum im. Salomei Nėris w Wilnie (ul. Vilniaus 32), uczniowie klas 5-8 będą uczyć się w pomieszczeniach przy ul. Panerių 26 (pomieszczenia biurowe), a uczniowie klas 9-12 w Centrum Kształcenia Dorosłych im. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (ul. Kauno 43, LT-03203).

Planuje się, że uczniowie wrócą do swojego Gimnazjum na początku stycznia przyszłego roku. Całkowity koszt prac modernizacyjnych (izolacja, system grzewczy, wentylacja i wykończenie wnętrz) wynosi do 4,2 mln euro.

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt