Obok przyszłej Narodowej Sali Koncertowej projektowana jest kolejna przestrzeń publiczna

W dniu 21 września społeczeństwu zostanie zaprezentowany projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. V. Kudirkos 14 oraz ul. Z. Sierakausko 15. Powierzchnia terytorium, projektowanego w pobliżu przyszłej Narodowej Sali Koncertowej, wynosi 2015 m2. Większość tej przestrzeni zajmuje obecnie droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe, pozostała część terytorium jest porośnięta trawnikami i drzewami.

Projekt skweru (MB “Studio Space/Time”, arch. Povilas Marozas) jest przygotowywany w celu uporządkowania tego obecnie zaniedbanego i nieprzystosowanego do potrzeb mieszkańców miasta terenu, stworzenia wysokiej jakości przestrzeni publicznej, przystosowanej do wypoczynku mieszkającej obok społeczności oraz wszystkich mieszkańców miasta.

Obecnie na tym terenie najwięcej jest dojrzałych drzew (łącznie rośnie tu 31 drzew – lipy, robinie, klony, kasztanowce). Stan większości drzew jest dobry i zadowalający, zaleca się je zachować, a obiekty małej architektury projektować z uwzględnieniem wskazanych stref ochronnych korzeni. W centrum drzewostanu zaleca się zasadzić młode drzewka rodzimych gatunków, które w przyszłości zastąpią stare drzewa.

Projekt skweru jest przygotowywany w celu uporządkowania tego obecnie zaniedbanego i nieprzystosowanego do potrzeb mieszkańców miasta terenu. Głównym celem tego projektu jest stworzenie wysokiej jakości miejskiej przestrzeni publicznej, przystosowanej do wypoczynku mieszkającej obok społeczności oraz wszystkich mieszkańców miasta.

Niektóre z proponowanych przez architektów rozwiązań są pragmatycznie zorientowane na uporządkowanie istniejącej infrastruktury tego terytorium: propozycje projektowe zakładają rekonstrukcję nawierzchni, racjonalny ruch samochodów oraz miejsca parkingowe, projektowane są podziemne pojemniki na odpady komunalne, wygodna sieć ścieżek dla pieszych, zoptymalizowane zostaną miejsca parkingowe. Równolegle są planowane dodatkowe zieleńce, zwiększając ich powierzchnię oraz dostosowując zieloną przestrzeń skweru do potrzeb ludzi, zachowując rosnące tu dojrzałe drzewa oraz uzupełniając teren o bogaty zestaw różnych gatunków drzew, krzewów i roślin wieloletnich, który z powodzeniem wpasuje się w tę przestrzeń. Sercem tego projektu jest strefa rekreacyjna z fontanną o organicznych kształtach, na której z czasem porośnie mech oraz paprocie. Twórczym celem tego elementu oraz otaczającej go bujnej roślinności jest stworzenie wyspy spokoju obok intensywnej ulicy miejskiej oraz masywnych budynków otaczających skwer.

Projekt proponuje urządzić racjonalną i logiczną sieć ścieżek dla pieszych o wygodnych proporcjach, która zapewni, iż wszyscy okoliczni mieszkańcy oraz użytkownicy znajdujących się tu lokali lub przemieszczający się przez tę przestrzeń publiczną będą mogli swobodnie i komfortowo przemieszczać się pieszo.

Zdalna prezentacja projektu odbędzie się 21.09.2021 r. od godz. 18:00, link na spotkanie – shorturl.at/flsD5.