Trwają rozważania możliwości przemianowania odcinka ulicy Galvės na Szosę Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Rada Miasta Wilna rozważa możliwość przemianowania odcinka ulicy Galvės na Szosę Rzeczypospolitej Obojga Narodów (część ulicy od Alei Savanorių do ulicy Leipalingio) i Szosę Galvės (część od ulicy Leipalingio do granicy miasta Wilna).

Potrzeba zmiany statusu ulicy na szosę powstała po dyskusjach z Ministerstwem Komunikacji i Dyrekcją Dróg na temat ulic i ich zarządzania. Zdaniem tych instytucji, logiczne byłoby, aby ulica prowadząca z miasta i służąca w narodowych interesach została szosą, jak i inne szosy: Minsko, Nemenčinės lub Molėtų, ponieważ nie jest to ulica miejska, lecz arteria komunikacyjna poprowadzona od miasta do Polski.

Nazwę Szosy Rzeczypospolitej Obojga Narodów wybrano w celu uwiecznienia przyjaźni obojga narodów, ponadto, jest ona aktualna również pod względem historycznym – tą drogą jechano do Warszawy.
Ze względu na to, że zmianie uległaby części nazwy ulicy Galvės i typ drugiej części tej ulicy, niezbędna byłaby też zmiana wszystkich adresów przy ulicy Galvės i numeracji adresów przy ulicy Leipalingio. Samorząd zadbałby o to, aby po przemianowaniu ulicy dane przekazane zostałyby do Rejestru Nieruchomości prowadzonego przez Centrum Rejestru automatycznie i nieodpłatnie, co zaoszczędziłoby kłopotu mieszkańcom.

Mieszkańcy i przedsiębiorstwa musieliby sami poinformować swoje banki, rejestr przedsiębiorców, dokonać zmiany w deklaracji adresu miejsca zamieszkania oraz zaktualizować swój adres w pozostałych aktualnych urzędach.

Ostateczna decyzja w sprawie nazwy Szosy Rzeczypospolitej Obojga Narodów zostanie przyjęta w ramach następnego posiedzenia Rady Miasta, które odbędzie się w dniu 6 października.

PANERIAI_ABIEJU+TAUTU

Zdjęcia: Saulius Žiūra

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt