Oficjalnie zakończony wiadukt nad ulicami Liepkalnio i Žirnių już daje korzyści

Od ponad półtora roku intensywnie prowadzone roboty na skrzyżowaniu ulic stolicy Liepkalnio, Minsko i Žirnių zostały oficjalnie zakończone – Wilno posiada modernistyczne i bezpieczne skrzyżowanie dwupoziomowe. Pierwsze wyniki badań wskazują, że choć liczba samochodów przejeżdżających przez skrzyżowanie wzrosła o jedną trzecią, w większości kierunków korki znacznie się zmniejszyły.

Obecnie przez skrzyżowanie w różnych kierunkach przejeżdża 3,4 tys. pojazdów na godzinę, to znaczy o 24% więcej niż dwa lata temu. Przepływ pojazdów na skrzyżowaniu sięga 83 tys. samochodów na dobę. Największe korzyści odczuwają jadący w kierunkach Szosy Minsko i ulicy Žirnių – w ciągu całej doby przejeżdża o 33% więcej pojazdów na godzinę niż przed rekonstrukcją skrzyżowania.

„Jest to jedno z najbardziej ruchliwych skrzyżowań Wilna, oczywiste więc, że jego modernizacja spowodowała zwiększenie ruchu samochodowego – do tego skrzyżowania skierowują również aplikacje mobilne do planowania podróży. Teraz widzimy, że stworzenie skrzyżowania dwupoziomowego w większości kierunków skróciło czas oczekiwania dla kierowców” – twierdzi Prezydent Wilna Remigijus Šimašius.

W stosunku do przepływów w porannych i wieczornych godzinach szczytu w roku 2019 zauważalne jest skrócenie kolejek samochodowych przy skrzyżowaniu. Średnia liczba samochodów na skrzyżowaniu po rekonstrukcji w momencie badania wyniosła ok. 300 metrów, podczas gdy w 2019 r. średnia długość takich kolejek wynosiła aż ok. 890 metrów. Oczywista poprawa sytuacji na drogach widoczna jest również w kierunku ulic Žirnių – Minsko, gdzie przed rekonstrukcją ruchoma kolejka sięgająca nieraz 2 km skróciła się do 0,8 km w godzinach najintensywniejszego ruchu.

Po rekonstrukcji znacznie wzrosły możliwości Centrum Zarządzania Ruchem w Mieście operatywnego reagowania na nietypowe sytuacje na skrzyżowaniach i skorygowania czasu załączenia zielonego sygnału – zainstalowane zostały kamery wideo, nowe czujniki ruchu, odnowiona została infrastruktura semaforów.

Zdaniem Prezydenta Miasta, istotnym wynikiem rekonstrukcji jest to, że skrzyżowanie teraz jest wygodniejsze zarówno dla pieszych, jak i dla rowerzystów.

Obok skrzyżowania poprowadzono nowe ścieżki rowerowe i szlaki piesze, zainstalowano systemy dla niewidomych i niedowidzących. Dla wygody i bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu sterowanym sygnalizatorami świetlnymi zainstalowano nowe przejścia dla pieszych z sygnałem dźwiękowym i przyciskami wywołania zielonego sygnału przeznaczonymi dla osób z wadą wzroku.

Kierownik spółki Fegda, która wykonywała roboty na obiekcie, Žydrius Baublys nadmienił, że o skuteczności przebiegu i zakończenia prac na obiekcie zadecydowała konstruktywność współpracy między zleceniodawcą i wykonawcą.

„Już sam objazd, uzgodniony na początku projektu w operatywny sposób, pomógł zredukować problem korków na rekonstruowanym skrzyżowaniu. Obie strony dołożyły wielu starań w negocjacje z wileńskim lotniskiem dotyczące sposobów technologicznych budowy, ponieważ obiekt znajdował się w obrębie strefy ochronnej lotniska. Spółki Fegda i Tilsta, które połączyły swoje wysiłki dla wykonania prac na zasadach wspólnych działań, zaoferowały bardzo krótki termin wykonania, dlatego cały przebieg budowy zaplanowany był z dokładnością do godziny. Na cele wykonania prac specjalnych zawarte zostały umowy wyłącznie z niezawodnymi i wypróbowanymi podwykonawcami, aby żaden etap prac nie stanął z powodu braku środków obrotowych lub braku kompetencji firmy” – opowiada Ž. Baublys.

W obrębie skrzyżowania zbudowany został tunel o długości prawie 90 metrów, a nad nim – skrzyżowanie sterowane sygnalizatorami świetlnymi. Nad jezdnią zbudowano sterowane skrzyżowanie ośmiopasowe przy ulicy Liepkalnio z wypukłymi przejściami dla pieszych i wysepkami.

Tunel posiada 4 pasy ruchu, po 2 w każdym kierunku. Obok tunelu zbudowano zjazdy pozwalające na bezpieczne i płynne wlanie się pojazdów w ruch Szosą Minsko i ulicą Žirnių.

Wzdłuż skrzyżowania posadzono prawie 20 tys. metrów kwadratowych trawników, a w najbliższym czasie, o ile pozwolą na to warunki pogodowe, posadzone zostanie 230 drzew i blisko 2000 krzewów. Dla wygody mieszkańców teren zabudowany oddzielony został barierami akustycznymi.

Roboty budowlane nad skrzyżowaniem dwupoziomowym wykonywały spółki Fegda i Tilsta. Wartość robót wyniosła 38,6 mln euro. Znaczna część kosztów sfinansowana została ze środków Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych w ramach Programu utrzymania i rozwoju dróg.

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt