Lekarze będą zachęcani do otrzymania premii w wysokości 10 euro za szczepienie seniorów

Dziś Rada Miasta Wilna zgodziła się przeznaczyć do końca tego roku 60 tys. euro na promowanie szczepień wśród seniorów. Sondaż przeprowadzony na zlecenie Urzędu Miasta wśród mieszkańców Wilna wykazał, że lekarz rodzinny jest dla nich najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o pandemii. Za to, co kiedyś robili za darmo, ambasadorowie szczepień – lekarze – będą teraz otrzymywali premie.

„Widzimy, jak ciężko pracują lekarze nie tylko w placówkach medycznych, ale także konsultując telefonicznie, przekonując seniorów do szczepień. Mieszkańcy powyżej 65 roku życia mogą już otrzymać trzecią dawkę szczepionki, ale wciąż są tacy, którzy nie zostali zaszczepieni nawet pierwszą. Dane Departamentu Statystyki, które pokazują liczbę zgonów wśród osób starszych, sygnalizują znaczenie jak najszybszego podjęcia nowych sposobów promowania szczepień wśród seniorów, aby chronić ich przed bolesnymi konsekwencjami” – mówi Lina Koriznienė, dyrektor Administracji Urzędu Miasta.

Dyrektor Administracji podpisała zarządzenie, którego celem jest zachęcenie lekarzy wileńskich zakładów opieki zdrowotnej do pełnienia funkcji ambasadorów szczepień, konsultując pacjentów starszych. Lekarz rodzinny i członek jego zespołu lub inny personel medyczny za każdego przypisanego do placówki opieki zdrowotnej pacjenta w wieku 65 lat i starszego, którego uda się w dowolnej formie (ustnie, pisemnie, e-mailem, telefonicznie itp.) namówić na szczepienie i zaszczepić pierwszą dawką szczepionki przeciwko COVID-19, z budżetu Urzędu Miasta Wilna otrzyma dodatek motywacyjny w wysokości 10 euro.

Dodatek dla lekarzy rodzinnych, członków ich zespołów i innych pracowników medycznych, którzy przyczynili się do promocji szczepień wśród osób w wieku 65 lat i starszych, będzie przyznawany placówkom medycznym proporcjonalnie do ich wkładu.

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt