Odcinek ulicy Galvės zostanie przemianowany w szosę Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Wilna, odcinek ulicy Galvės stanie się szosą Rzeczypospolitej Obojga Narodów (część ulicy od alei Savanorių do ulicy Leipalingio) i szosy Galvės (część od ulicy Leipalingio do granicy Wilna).

Zdj. Saulius Žiūra

Potrzeba zmiany statusu ulicy w szosę pojawiła się po rozmowach z Ministerstwem Transportu i Zarządem Dróg na temat ulic i ich zarządzania. Według nich logiczne jest, aby ulica prowadząca z miasta i służąca interesowi narodowemu stała się szosą, podobnie jak inne szosy: Mińska, Niemenczyńska czy Malacka, ponieważ nie jest to ulica miejska, ale arteria komunikacyjna prowadząca z miasta do Polski.

Nazwa szosy Rzeczypospolitej Obojga Narodów została wybrana, aby utrwalić przyjaźń między dwoma narodami, poza tym jest aktualna z historycznego punktu widzenia – ta droga prowadzi do Warszawy.

Ponieważ zostanie zmieniona nazwa części ulicy Galvės, a innej części – rodzaj, konieczna będzie zmiana zarówno numeracji adresów ulicy Galvės, jak i adresów ulicy Leipalingio. Urząd Miasta dopilnuje, aby po zmianie nazwy ulicy dane zostały automatycznie i bezpłatnie przekazane do Rejestru Nieruchomości Centrum Rejestrów, aby mieszkańcy nie musieli się o to martwić.

Sami mieszkańcy i firmy będą musiały poinformować swoje banki, rejestr przedsiębiorstw, zaktualizować adres zameldowania i informacje w innych odpowiednich urzędach.