Od teraz Ecoservice zajmie się zarządem cmentarzy wileńskich

Firma zajmująca się rozwiązaniami ekologicznymi Ecoservice przejmuje zarządzanie i utrzymanie wszystkich cmentarzy wileńskich – od połowy października firma zaczęła opiekować się cmentarzami: Rokantiškės, Karveliškės, Saltoniškės, Grigiškės i Kairėnai, a miesiąc później przejmie utrzymanie grupy cmentarzy zabytkowych. Firma będzie dążyć do stworzenia bardziej zrównoważonej tradycji utrzymania grobów i zachęcać do aktywniejszego sortowania odpadów powstających na cmentarzach.

Będzie zarządzać ponad pięćdziesięcioma cmentarzami

Od teraz Ecoservice przez trzy lata będzie dbać o czystość wspólnych terenów cmentarnych – głównych ścieżek i terenów zielonych, gospodarkę oraz usuwanie odpadów z terenu cmentarza. Łącznie firma będzie zarządzać 52 cmentarzami o powierzchni 242,54 ha.

„Nadzór nad cmentarzami będzie zależeć od sezonu – jesienią to będzie grabienie i wywóz liści, zimą czyszczenie śniegu, o ciepłej porze roku koszenie trawy, aby na cmentarzu był porządek i ład. Zadbamy też o wywóz powstałych odpadów, będziemy też zachęcać odwiedzających cmentarze do sortowania, co jest jednym z naszych priorytetów“, – mówi dyrektor ds. utrzymania terytorium w Ecoservice Andrejus Barinovas.

Firma zajmie się również zarządzaniem pochówkami – wydzieli i oznaczy teren grobu, wybierze miejsce pochówku, udzieli odwiedzającym cmentarz informacji o lokalizacji konkretnego grobu. Mieszkańcy, którzy nie odnajdą grobów swoich najbliższych, będą mogli uzyskać informacje o lokalizacji konkretnego telefonicznie lub znaleźć te informacje w Internecie, w cyfrowym katalogu Samorządu Wileńskiego – https://zemelapiai.vplanas.lt/kapines/

Inwestuje w maszyny

Aby właściwie utrzymać duże powierzchnie cmentarzy wileńskich, Ecoservice zainwestowała pół miliona euro w najnowocześniejszy sprzęt, wykona więc większość prac w sposób zmechanizowany. Nowe traktory posłużą zimą do czyszczenia głównych ścieżek cmentarnych, posypywania śliskich miejsc, a latem do koszenia trawy.

„W miarę możliwości dążymy do zmechanizowania prac związanych z zarządzaniem cmentarzami, ale ze względu na nierówny teren i wąskie ścieżki znaczna część prac będzie wykonywana ręcznie, dlatego też o utrzymanie cmentarzy wileńskich zadba ponad 50 pracowników”, – twierdzi A. Barinovas.

Na dużych cmentarzach wileńskich, zajmujących ponad 60 hektarów, będzie pracować po 10 pracowników – 4 administratorów i 6 osób porządkujących teren. Mniejsze cmentarze będą obsługiwane przez 4 mobilne brygady, które będą wykonywać prace porządkowe przejeżdżając z jednego cmentarza na drugi.

Większy nacisk na sortowanie

Gospodarka odpadami na cmentarzach to jedno z największych wyzwań. Ecoservice rozszerzy na cmentarzach wileńskich sieć kontenerów do sortowania – 156 specjalnych pojemników zostanie przeznaczonych na odpady zielone, pojawi się 70 nowych zestawów pojemników na plastik i szkło oraz 565 pojemników na odpady mieszane.

„Główną zmianą, którą staramy się wprowadzić, rozpoczynając zarządzanie cmentarzami wileńskimi, jest zwrócenie większej uwagi na sortowanie. Będziemy zachęcać ludność do prawidłowego sortowania odpadów wytworzonych na cmentarzu, aby można je było poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Staramy się stworzyć dogodne warunki do sortowania – ustawiamy dodatkowe pojemniki, osobne na szkło i plastik, później pojawią się tablice z wyjaśnieniami, jak prawidłowo sortować”, – powiedział A. Barinovas.

Do tej pory na wileńskich cmentarzach były wspólne pojemniki na szkło, plastik i metal, a teraz zwiedzający będą mieli do dyspozycji osobne kontenery do sortowania tych odpadów. Pozwoli to na recykling większości odpadów. Na dużych cmentarzach lokalizację kontenerów do sortowania będą wskazywać odwiedzającym tablice z mapami.

Bardziej ekologiczne odwiedzanie grobów

Odpady, powstające na cmentarzach, których ilość szczególnie się zwiększa przed i po Wszystkich Świętych, będą skutkować bardziej zanieczyszczonym środowiskiem dla przyszłych pokoleń, dlatego warto zadbać, by odpady te można było przetworzyć. Właściwe sortowanie zapewnia możliwość recyklingu i ponownego wykorzystania surowców.

„Najważniejsze jest to, by mieszkańcy odróżniali cztery rodzaje odpadów – odpady zielone, szkło, plastik i wszystkie inne, które trafiają do kontenera na odpady mieszane. Niedobrze, gdy wieńce i kosze po prostu wyrzuca się, sztuczne kwiaty, które nie nadają się do kompostowania, należy oddzielić, zanim zostaną wyrzucone na zielone odpady”, – mówi A. Barinovas.

Sztuczne kwiaty nie mogą być poddane recyklingowi, więc powinny trafić do pojemnika na odpady mieszane, a nie do plastiku. Część świec cmentarnych również należy oddzielić – szklane świeczniki należy wrzucać do pojemnika na szkło po oddzieleniu plastikowych nasadek i wkładek, które należy wyrzucać osobno do pojemnika na plastik. Nie trzeba usuwać resztek wosku ze świeczników.

„Odwiedzanie grobów będzie bardziej ekologiczne, jeśli zachowamy umiar – ozdobimy groby żywymi kwiatami i roślinami, które można później kompostować, ograniczymy się do jednej świecy na jednym grobie. Przypominamy również mieszkańcom, że na cmentarzu można korzystać ze wspólnej konewki, wtedy nie będzie konieczne kupowanie osobnej, tylko należy pamiętać, aby po użyciu odstawić ją na miejsce”, – radzi A. Barinovas.

A. Barinovas przypomina, że śmieci w żadnym wypadku nie można wyrzucać za płot cmentarza lub do pobliskiego lasu, a nie wiedząc, gdzie je umieścić, najlepiej zadzwonić pod numer informacyjny, a na pewno uzyska się pomoc. Ecoservice planuje zapobiegać powstawaniu nielegalnych wysypisk i instalować kamery monitorujące w miejscach ich występowania.