Wilno prezentuje standard zrównoważonych ulic

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Wilno rozpoczyna proces desowietyzacji ulic – szare, nieprzytulne i niebezpieczne ulice zamienią się w zachodnie – z alejami drzew, małą architekturą, bardziej urozmaiconą nawierzchnią, utrzymanymi fasadami budynków. Dzisiaj zaprezentowano opracowywany przez rok Standard Wileńskich Ulic – 12 zasad, które już teraz są stosowane przy przebudowie lub projektowaniu ulic miejskich i które sformułowano w celu uczynienia miasta wygodniejszym i bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców.

Ulice z zielenią między chodnikami dla pieszych a pasami ruchu, bez nadmiernej szerokości jezdni, pierwszeństwo pieszych podkreślane nawierzchnią i oświetleniem, parkingi na większości ulic, użytkownicy budynków otrzymujący swój własny „metr” ulicy – to wszystko zawiera nowy standard stołecznych ulic.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Standard oparty jest na strukturze ulic Nowego Jorku, ale dostosowany do kontekstu Wilna. Zasady mają na celu uczynienie ulic stolicy integralną częścią życia miasta, uczynienie ich bardziej zielonymi i tętniącymi życiem.

„Musimy dosłownie zdesowietyzować i uczłowieczyć nasze główne przestrzenie publiczne. Chcę, aby ulubioną ulicą dla mieszkańców Wilna była ta, przy której mieszkają lub pracują. W tym celu główna miejska przestrzeń publiczna – ulice – musi zostać wyniesiona na jakościowo nowy poziom. Muszą one być wygodne i atrakcyjne dla wszystkich”, – prezentując nowy standard firmom i instytucjom, które projektują, budują i konserwują ulice miasta powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.

Część zasad standardu została już wdrożona podczas przebudowy ulic Pylimo, Algirdo, Naugarduko, Islandijos i innych. Zmieniono na nich oświetlenie, krzewy i drzewa posadzono między jezdnią a chodnikiem dla pieszych oraz dopasowano kolorystycznie różne elementy uliczne. Ze wszystkimi zasadami standardu można zapoznać się TUTAJ.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Kilka zasad wiąże się z inną ważną inicjatywą Urzędu Miasta Wilna – Wileńską Zieloną Falą, której celem jest zazielenienie każdego z 2000 kilometrów ulic wileńskich. Standard przewiduje taką przebudowę i budowę ulic, aby drzewa nie ucierpiały, a tam, gdzie jeszcze ich nie ma – posadzenie drzew i krzewów w taki sposób, aby wizualnie i emocjonalnie oddzielały jezdnię od chodników i ścieżek rowerowych.

Antonas Nikitinas, główny inżynier Urzędu Miasta Wilna, jest przekonany, że standard pomoże podejmować odważne decyzje, których na Litwie dotychczas być może nie było, oraz elastycznie oceniać każdy przyszły projekt.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

„W oparciu o szczegółowe 12 zasad będziemy mogli konsekwentnie sprawdzać, czy planowane prace na ulicach i przygotowane dla nich projekty odpowiadają ogólnej wizji miasta. Podobnie jak w przypadku 10 zasad architektury i urbanistyki od wielu lat są kontrolowane budynki, – powiedział A. Nikitinas – standard ulic również pomoże poszerzyć podejście do istniejących ram prawnych, pozwoli eksperymentować i, w oparciu o praktykę, ulepszać przepisy krajowe, a nawet zaproponować w nich zmiany”.

Minister środowiska Simonas Gentvilas pogratulował Wilnu podjęcia ważnego kroku w kierunku połączenia ochrony środowiska i dobrobytu miasta.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

„Zharmonizowany standard ulic Wilna, podobnie jak zielona fala – to długo oczekiwany krok w kierunku lepszej jakości życia. Musimy powstrzymać miasta przed przekształceniem się w asfaltowe pustynie. Nie powinniśmy robić wyjątków dla ulic: muszą to być nie tylko arterie transportowe, ale także zielone”, – mówi minister środowiska Simonas Gentvilas.

Wiceminister transportu Agnė Vaiciukevičiūtė, która uczestniczyła w wydarzeniu, zwróciła uwagę na znaczenie zasad zawartych w standardzie dla celów zrównoważonego ruchu.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

„Wilno jest liderem odważnych, zrównoważonych rozwiązań. Decyzji, które są już wdrażane przez wiele europejskich stolic, takich jak np. Paryż, który planuje zazielenienie wszystkich ulic miasta, dostosowując je do ruchu rowerowego. Mam nadzieję, że tworząc nową, bardziej zieloną infrastrukturę miejską, zachęcimy mieszkańców Wilna, aby nie stali w korkach, ale wybierali bardziej zrównoważone rozwiązania transportowe”, – powiedziała A. Vaiciukevičiūtė.

W ciągu ostatniego roku w Wilnie wyasfaltowano ponad 300 km dróg, przełożono ponad 150 km ścieżek dla pieszych i ponad 70 km ścieżek rowerowych. Obecnie w stolicy sadzi się 20 razy więcej drzew niż 7 lat temu.

Zdj. Sauliusa Žiūry: https://www.dropbox.com/home/Nuotraukos/2021%20met%C5%B3%20nuotraukos/2021-10-28-Naujo%20gatvi%C5%B3%20standarto%20pristatymas

Odsyłacz do prezentacji: https://www.youtube.com/watch?v=onA4mB8pXCQ

Mały Standard Ulic https://issuu.com/vilniaussavivaldybe/docs/ma_asis_gatvi_standartas?fbclid=IwAR2Ak8i7Z7Vf_n-czS2wgMuhiEIrSVQcmf28B6pLGFv7Yu2uXuXFaw7fCL0

Dział Marketingu i Komunikacji, [email protected]