Rozpoczyna się konkurs na wsparcie działań wspólnot – oczekuje się projektów z zakresu rekreacji, twórczości i kultury

Nuotr. Sauliaus Žiūros


Wilno tworzy wspólnotę i tradycje – społeczności zapraszane są do składania wniosków o fundusze na wypoczynek, rekreację, projekty twórcze i kulturalne. Na te działania planuje się przeznaczyć 25 tys. euro, jeden projekt może ubiegać się o dotację w wysokości 3 tys. euro.

Wnioski o dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych i działań społecznych w ramach konkursu mogą być składane przez organizacje i wspólnoty do 7 stycznia 2022 r.

W doborze projektów dużą wagę przywiązuje się do wyjątkowości podejmowanych działań, tworzenia tradycji, różnorodności form kształtowania wspólnoty, zaangażowania przedstawicieli różnych grup wiekowych (seniorzy, rodziny, niepełnosprawni itp.). Priorytetowym kierunkiem konkursu jest zaangażowanie społeczności w „Wileńską Zieloną Falę”.

„Wilno to miasto ludzi aktywnych, kreatywnych i towarzyskich. Tygodnie sąsiadów, kluby przyrodnicze, warsztaty kreatywnego pisania, społeczne pokazy filmów – formalna komunikacja z sąsiadami na klatce schodowej coraz częściej przekracza próg domu. Aby mieszkańcy Wilna mieli jeszcze więcej swobody i możliwości tworzenia lokalnych tradycji, zapraszamy do uzyskania wsparcia dla swoich działań” – do udziału w konkursie zaprasza Donalda Meiželytė, zastępca dyrektora Administracji Urzędu Miasta Wilna.

W konkursie na projekty wsparcia działań wspólnotowych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Samorządu Miasta Wilna, których regulamin przewiduje działalność kulturalną, z zakresu zajętości mieszkańców, rekreacyjną oraz lokalne działania i inicjatywy społeczne.

W ubiegłym roku sfinansowano 14 projektów. Społeczność „Jonažolių kaimas” („Wieś Jonažolių“) zrealizowała projekt „Poznajmy się!”, który promował przyjazne, kreatywne i aktywne sąsiedztwo: przy ulicy Jonažolių odbył się tydzień sąsiedzki, spływ kajakowy po rzece i warsztaty kreatywnego pisania. Społeczność Rossy zrealizowała projekt „Historia i kino na Rossie” – zapraszając mieszkańców na wycieczki po dzielnicy, pokazy plenerowe filmów. Społeczność Waki Trockiej, która zorganizowała warsztaty twórcze, ozdobiła dwór i aleje parkowe w Wace Trockiej lampionami dyniowymi, zachwyciła nimi społeczność i gości oraz zorganizowała pokaz laserów i świateł.