Mieszkańcy stolicy będą mniej płacić za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziś Rada Samorządu Miasta Wilna zatwierdziła zmienione przepisy dotyczące opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustaliła wysokość opłaty na 2022 r. Dzięki obniżeniu kosztów gospodarowania odpadami w tym roku, opłaty w przyszłym roku będą niższe niż w 2021 r.

„Po rozpoczęciu prac koalicji w 2019 r. wileński system gospodarki odpadami zastaliśmy w trudnej sytuacji. Najbardziej niepokojące były wstrzymane przetargi na usługi wywozu i zagospodarowania odpadów. Udało nam się jednak szybko rozwiązać sytuację i przywrócić prace w zakresie zbierania i gospodarki odpadami, zapewnić wydajność procesów i podnieść poprzeczkę jakości, a teraz możemy mówić o obniżeniu kosztów utrzymania systemu”, – powiedział Valdas Benkunskas, wicemer Wilna.

Według wicemera, dzięki kontroli gospodarki odpadami prowadzonej przez administratora systemu w Wilnie i obniżeniu kosztów administracyjnych w tym roku zaoszczędzono prawie 1,4 mln euro. Dzięki tym oszczędnościom i malejącej ilości zebranych odpadów mieszkańcy Wilna w 2022 r. otrzymają niższe niż w tym roku rachunki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szacuje się, że średnio dla mieszkańców lokalu o powierzchni 60 m kw., którzy w tym roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacili 54,61 euro, opłata zmniejszy się o nieco ponad 8 euro – do 46,56 euro. Tymczasem mieszkańcy domów o powierzchni 170 m kw. zaoszczędzą ponad 12 euro – w 2021 roku zapłacili 91,29 euro, w 2022 r. otrzymają rachunki na kwotę około 78,89 euro.

 

Rachunki, w zależności od kategorii nieruchomości, ulegną zmniejszeniu również dla właścicieli obiektów niemieszkalnych: hoteli, budynków administracyjnych, handlowych, usługowych, gastronomicznych, garaży, pomieszczeń produkcyjnych i przemysłowych, transportowych, magazynowych, a także placówek naukowych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych i medycznych, stacji benzynowych, obiektów sakralnych, specjalnego przeznaczenia i ogródków działkowych.

Całkowity koszt zbierania i zagospodarowania odpadów na tonę w 2022 r. wyniesie 150,75 EUR/t.

Najwięcej zapłacą ci, którzy niewłaściwie obchodzą się z odpadami

Zaktualizowane przepisy dotyczące opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych przewidują również, że od 2023 r.  wyższa opłata zostanie nałożona na mieszkańców domów, którzy niewłaściwie obchodzili się z odpadami.

Wysokość opłaty w wezwaniu do zapłaty za kolejny okres rozliczeniowy zostanie przeliczona dla tych płatników, przy kontenerach których zostaną znalezione i unieszkodliwione takie odpady, które muszą znajdować się w kontenerach, a także odpady budowlane i rozbiórkowe, wielkogabarytowe, tekstylne, niebezpieczne, opony, złom samochodowy i inne niedozwolone.

Stosując tę ​​zasadę, Urząd Miasta Wilna ma nadzieję nadal zachęcać mieszkańców do starannego gospodarowania odpadami wielkogabarytowymi z gospodarstw domowych i korzystania z legalnych metod usuwania odpadów, w tym składowisk wielkogabarytowych odpadów, przystanku
„Dziękuję” („Dėkui“), prywatnej inicjatywy zbierania odpadów szkodliwych dla środowiska (urządzenia elektroniczne, smary, opony, baterie, leki) oraz usług usuwania odpadów wielkogabarytowych w Wilnie, co nie wiążą się z dodatkowymi opłatami.

Zdj. Sauliusa Žiūry

Dla osób segregujących odpady – mniejsze rachunki

Urząd Miasta Wilna przypomina również, że wysokość opłaty zależy od wagi faktycznie dostarczonych odpadów. Mieszkańcy zajmujący się segregacją zmniejszają ilość zmieszanych odpadów komunalnych, co prowadzi do niższych rachunków za ich zagospodarowanie. Na przykład w 2021 r. ilość zmieszanych odpadów komunalnych w Wilnie była o 4,7 tys. ton mniejsza niż prognozowano. Zaoszczędziło to stolicy 0,8 mln euro i znajdzie odzwierciedlenie w przyszłorocznych opłatach.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi za wywóz i właściwe unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych płacą mieszkańcy kupując produkty w opakowaniach, dlatego tak ważne jest, aby odpady nadające się do recyklingu wrzucać do odpowiednich pojemników. W przypadkach, gdy odpady opakowaniowe są duże i nie mieszczą się w otworze pojemnika, należy je złożyć lub w inny sposób rozdrobnić i umieścić w pojemniku, nie pozostawiając ich w żaden sposób.